Synspunkt

Historien har vist at det i jordbruksmarkeder uten reguleringer kan oppstå store volum- og prissvingninger. Det vil kunne føre til betydelig markedsuro og galopperende priser. Derfor har vi i Norge et system for markedsregulering, skriver Jørn Rolfsen. Foto: Landbruksdirektoratet

Synspunkt | Jørn Rolfsen: Bommer jordbruket på blinken?

Systemer kan alltid bli bedre og prognoser mer treffsikre, men vi bommer ikke hele tiden slik det hevdes fra enkelte i debatten om mangel på egg, poteter og melkepulver, skriver Jørn Rolfsen.

Publisert Sist oppdatert

­Jørn Rolfsen er administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

Denne kronikken står også på trykk i Finansavisen i dag 7. februar og er et tilsvar til lederartikkelen i samme avis 29. januar der det ble hevdet at jordbrukets «planøkonomer» bommer hele tiden.

SYNSPUNKT: Det er mange jordbruksvarer vi har naturgitte forutsetninger for å produsere i Norge, og det er bred enighet om å øke selvforsyningen.

Typiske jordbruksvarer som melk, kjøtt, korn og flere typer frukt og grønnsaker har vi stabil og god produksjon av. Markedsdekning har over tid vært høy, selv med store endringer i etterspørselen, som under koronapandemien.

Biologiske produksjoner

Jordbruksråvarer er biologiske produksjoner som det tar tid å lage. Også været er i økende grad en joker. Vi kan derfor ikke skru av og på, eller sette jordbruksproduksjon på vent.

Av og til oppstår det ubalanse i markedet ved for høy eller lav produksjon på enkeltvarer i forhold til etterspørselen.

Historien har vist at det i jordbruksmarkeder uten reguleringer kan oppstå store volum- og prissvingninger. Det vil kunne føre til betydelig markedsuro og galopperende priser.

Derfor har vi i Norge, og for eksempel EU og USA, et system for markedsregulering.

«Markedsreguleringen har bidratt til stabile forsyninger og gitt produsentene muligheter til å oppnå priser i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger.»

Det er jordbruket selv som bærer kostnadene med overproduksjon og markedsregulering gjennom en omsetningsavgift. Omsetningsrådet er reguleringsmyndighet og fastsetter og tildeler bruken av omsetningsavgiften, som finansierer markedsreguleringen.

Markedsreguleringen har bidratt til stabile forsyninger og gitt produsentene muligheter til å oppnå priser i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger.

Norge er en åpen økonomi som er avhengig av handel. Dette gjelder også på landbruksområdet. I 2023 ble det importert landbruksvarer for over 100 milliarder kroner.

«Til tross for en mer usikker verden, og økende behov for å produsere mer mat, er det lite sannsynlig med tomme butikkhyller i Norge.»

Mange varer importeres uten toll. Ved mangel, som er tilfellet for flere norske jordbruksvarer nå, kan det åpnes for supplerende import ved reduserte tollavgifter til norsk prisnivå.

Det har gitt industri, handel og forbrukere forutsigbarhet og mulighet for stabile forsyninger. Det har også dempet effekten av store prissvingninger internasjonalt inn i det norske markedet.

Systemer kan alltid bli bedre, og prognoser kan bli mer treffsikre, men vi bommer ikke hele tiden.

Sett over tid har vi hatt god markedsdekning av egenproduserte jordbruksvarer i Norge. Til tross for en mer usikker verden, og økende behov for å produsere mer mat, er det lite sannsynlig med tomme butikkhyller i Norge.

Min vurdering er derfor at både markedsreguleringen og importvernet fungerer godt, og over tid har vært til fordel for norsk matproduksjon.

Powered by Labrador CMS