Synspunkt

«Hva som er bærekraftig emballasje, avhenger av en rekke faktorer og bildet er sammensatt», skriver direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen.

Hva er bærekraftig emballasje?

Vi opplever en matvareindustri som etterspør bærekraftig emballasje. Det er enklere sagt enn gjort.

Publisert Sist oppdatert

Kari Bunes er direktør i Emballasjeforeningen.

SYNSPUNKT. Hva som er bærekraftig emballasje, avhenger av en rekke faktorer og bildet er sammensatt.

Kunnskap er nøkkelen til en mer bærekraftig emballasje­utvikling

Henger sammen med produktet

Emballasje og produkt må sees i sammenheng. En bærekraftig matemballasje skal beskytte mot matsvinn, gi lang holdbarhet på produktene og bevare kvaliteten lengst mulig, samtidig som den skal gi lavest mulig klimaavtrykk. Og selvfølgelig må den overholde reglene om matkontakt.

Det handler om kunnskap knyttet til både produkt og emballasje. Flere av landets skarpeste hoder jobber nå med å utvikle forskningsbaserte metoder og verktøy som ved bruk av livsløpsanalyser hjelper til å velge det beste emballasjematerialet i hvert enkelt tilfelle.

21 forskningsprosjekter

Emballasjeforsk, nettverket for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering, har i år 21 pågående prosjekter som representerer 96 millioner kroner i forskningsvolum.

ReducePack og PacKnoPlast er blant de nyeste prosjektene, som begge tar sikte på å redusere bruken av plast og øke bruken av resirkulerte eller fornybare råvarer, uten å skape økt matsvinn.

I ReducePack skal man erstatte plast med fiber eller andre gjenvinnbare materialer, samtidig som matkvaliteten bevares og man unngår matsvinn.

Målet med prosjektet PacKnoPlast, er å utvikle et kunnskapsbasert og objektivt beslutningsverktøy for bærekraftig matemballasje. Ut fra produktets natur og emballasjens funksjonelle krav, vil verktøyet kunne gi svar på hva som er riktig emballasjemateriale. Dette skal bidra til å begrense plastbruk ved at plast kun velges når det er bevist at det er best av hensyn til matsvinn, klimafotavtrykk og avfall. Begge prosjektene eies av Bama Gruppen AS.

Mer samarbeid i verdikjeden

Jeg er også sekretariatsleder for Emballasjeforsk, og jeg mener at kunnskap er nøkkelen til en mer bærekraftig emballasjeutvikling.

I tillegg trenger vi økt samarbeid i verdikjedene for å løse dagens hindre for å få i gang sirkulære verdikjeder.

I 2019 la Emballasjeforeningen frem et veikart som beskriver hvilke hindringer som finnes for å få dette til.

I disse dager oppretter foreningen vår Circular Packaging Cluster, som består av sentrale aktører i næringsliv og akademia. Klyngens medlemmer skal bidra til utviklingen av løsninger som kombinerer økonomisk vekst med fordeler for samfunn og miljø.

Videre skal de bidra til å eliminere emballasje vi ikke trenger, innovere nye forretnings-modeller og materialer og sirkulere den emballasje som anvendes. På denne måten kan man holde emballasjematerialet inne i økonomien og ute av miljøet.

Emballasjeforeningen er en interesseorganisasjon for emballasjeprodusenter/leverandører, emballasjebrukere, varehandelen og andre interessenter, som befatter seg med emballering og emballasjeutfordringer det er naturlig å løse i fellesskap.

Denne artikkelen er publisert i papirutgaven av Matindustrien #6/2020. Her kan du bestille et gratis prøveabonnement som stanser automatisk.

Powered by Labrador CMS