Matimport

Potetimportørene har i mange år betalt et fast kronebeløp per kilo i toll når de kjøper poteter fra utlandet. Den erstattes snart med en prosenttoll som beregnes av importverdien.

Skjerper tollen for å styrke
konkurranseevnen til norske poteter

Fra september innføres det prosenttoll på import av poteter. Hensikten er å styrke konkurranseevnen til norske poteter og øke selvforsyningen.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har potetimportørene betalt en fast kronetoll per kilo.

Landbruksdirektoratet har hatt møter med importører og andre aktører for å kartlegge utfordringene ved å erstatte importpotetene med norske.

– Ingen av aktørene mener at selvforsyning av potet er urealistisk, men tidsperspektivet varierer, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

– Nye arealer må tas i bruk, kontrakter på plass og lagerkapasiteten bedres. Noen nisjeprodukter, som bakepotet, kan foreløpig ikke dekkes fullt ut av norsk potet, forklarer han.

I 2023 ble det importert 19.000 tonn poteter, hovedsakelig til konsum. Selv om mange industriaktører bruker kun norske poteter, er noe import nødvendig, særlig mot slutten av sesongen.

Ekstremværet til byrden

Ekstremværet sommeren 2023 førte til at produksjonen gikk kraftig ned, særlig i Innlandet, skriver direktoratet på sine hjemmesider. 

Det har ført til at det har vært langt mindre poteter på lager i år enn normalt. I slutten av april var det tomt for norsk potet. 

Landbruksdirektoratet satte derfor tollavgiftssatsen til null med virkning fra 1. mai for å imøtekomme behovene til forbrukere og næringsmiddelindustri.

Powered by Labrador CMS