Produksjon

Folkehelseinstitutt har varslet om nasjonalt utbrudd av salmonella. Det er blitt påvist smitte hos 31 personer. 13 av dem har vært innlagt på sykehus. Foto: Jil Yngland / NTB

Nasjonalt utbrudd av salmonella – påvist smitte hos 31 personer

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av salmonella agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer i flere fylker.

Publisert Sist oppdatert

Personene er bosatt i fylkene Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1), opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

Høy andel smittede på sykehus

Andelen som er innlagt på sykehus, er høy, men det er ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre. Trolig er årsaken at smitten oppdages hos personer som legges inn, mens de med mildere infeksjon ikke oppsøker lege, mener seniorrådgiver Heidi Lange i FHI.

– Salmonellainfeksjon går vanligvis over av seg selv uten behandling, sier hun.

Leter etter smittekilden

Smittekilden er foreløpig ukjent, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde.

– Personene som har fått påvist bakterien, er bosatt i åtte fylker. Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier Lange.

Avgrenset utbrudd?

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd, eller om det vil øke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekilden. Vi følger situasjonen nøye, sier hun.

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien salmonella. Smitteutbrudd med salmonella er sjelden i Norge.

Gjennomsteking og gjennomkoking av mat er et viktig forebyggende tiltak. Salmonella tåler ikke slik oppvarming.

Om salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella.

Smitteutbrudd med salmonella er sjelden i Norge. Forekomsten av Salmonella er mye lavere blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler enn i de fleste andre europeiske land. Importerte matvarer fra land der Salmonella er mer vanlig utgjør likevel en viss smitterisiko.

Oftest er smittekildene kjøttprodukter, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. I tillegg kan det skje smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Smitteoverføring kan også skje fra husdyr, inkludert kjæledyr som hund, katt, fugler og reptiler. I Norge er det dessuten påvist smittetilfelle fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.

I tillegg skilles Salmonella ut i avføringen hos smittede personer og kan derfor også smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Powered by Labrador CMS