Midlertidig tollfritak

Midlertidig import av utenlandske egg skal avhjelpe forsyningskrisen i Norge.

Gir grønt lys til økt import av egg

Fra 14. mai av fjernes tollen på egg midlertidig. Målet er at økt import skal sørge for nok egg i butikkhyllene og til matindustrien her hjemme.

Publisert Sist oppdatert

I årets fire første måneder manglet det 1.000 tonn egg for å dekke etterspørselen i Norge, viser prognoser fra Nortura. Derfor har Landbruksdirektoratet redusert tollsatsen for import av egg. 

Tollkuttet har allerede gitt økt import. Dette bidrar til å redusere mangelen på egg, skriver direktoratet i en pressemelding. 

Import hjelper 

Det er importert rundt 700 tonn egg i årets tre første måneder. Apriltallene er ennå ikke klare, men det forventes at importen vil ligge tett opp mot prognosen til Nortura på tusen tonn. 

Det forventes likevel at det vil være litt for lite egg i markedet også i perioden mai til august. For å dekke underskuddet i 2024, må det importeres i overkant av to tusen tonn egg, understreker Landbruksdirektoratet.

Det kommer nye prognoser, men det forventes ikke store endringer. Derfor har Landbruksdirektoratet fjernet toll på import av egg og heleggmasse fra 14. mai til 24. juni i år. 

Tollsatsene finner du her. 

Powered by Labrador CMS