Økologisk

Nye ordninger for utvidet, langsiktig produsentansvar for tekstiler er ett av de foreslåtte grepene som ligger i regjeringens nye handlingsplan for en sirkulær økonomi i Norge. Happycity21 | iStock Photos

Vil få fart på sirkulær økonomi i Norge

En ny handlingsplan skal få sving på den sirkulære økonomien her til lands. Minst mulig skal gå til spille, er regjeringens mål.

Publisert Sist oppdatert

– I Hurdalsplattformen erklærte regjeringen at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk og kast, til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille, heter det i en pressemelding om planen.

Så raskt som mulig

I handlingsplanen skal konkrete tiltak sørge for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig. Den skal bidra til at det blir mindre avfall, og at vi dermed oppnår størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, heter det videre.

– Vi lever i et samfunn som kaster ressurser vi ikke har råd til å sløse med. De siste 50 årene er verdens ressursbruk mer enn tredoblet. Denne trenden må vi snu, vi skal vekk fra bruk-og-kast, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

«Vi lever i et samfunn som kaster ressurser som vi ikke har råd til å sløse med.»

Her er noen av tiltakene i planen:

  • en ekspertgruppe skal utrede hva mer som trengs for å omstille til sirkulær økonomi.
  • vurdere skatt og avgift som virkemidler, for eksempel nedsatt moms på visse tjenester.
  • ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder.
  • flere krav om kildesortering av mer avfall, også tekstilavfall.
  • nye ordninger for utvidet, langsiktig produsentansvar for tekstiler og noen plastprodukter.
  • rett til reparasjon og om grønnvasking.

Den ferske rapporten fra FNs ressurspanel « Global Resource Outlook 2024 » viser at overdreven ressursutnyttelse er den viktigste årsaken til verdens miljøkriser. Hvis ressursene ikke brukes mer effektivt og bærekraftig, kan forbruket øke med 60 prosent innen 2060.

Forbruket av naturressurser til værs

Forbruket av naturressurser er mer enn tredoblet de siste 50 årene.

Det har gitt store konsekvenser for klima og natur og gitt økt luftforurensning, vannmangel og redusert vannkvalitet, ifølge rapporten.

– Sirkulær økonomi innebærer at ressurser må brukes og gjenbrukes mer effektivt i giftfrie kretsløp. Regjeringens visjon er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som reduserer den samlede miljø- og klimabelastningen, skriver regjeringen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS