Nyheter

Et utvalg skal utrede tiltak for å halvere dagens matsvinn innen 2030, og komme med et forslag om matkastelov. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utvalg skal utrede matkastelov

Et offentlig utvalg skal utrede hvordan matsvinnet kan reduseres med 50 prosent innen 2030. Det skal blant annet foreslå en matkastelov.

Publisert Sist oppdatert

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett, skal lede utvalget, mens Matvett får rollen som sekretariat.

Det var landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som presenterte utvalget i dag.

Bredt sammensatt

Utvalget er satt sammen av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene – samtlige med interesse i å redusere matsvinnet.

«Matsentralene og ideelle organisasjoner gjør i dag en betydelig jobb for å redde mat fra å bli kastet, og forbruker- og miljøorganisasjoner retter viktig fokus på miljøutfordringene som knyttes til matsvinn, og hvordan vi alle kan bidra til å skape endring», skriver departementene på regjeringsnettet.

Kaster 85 kilo per innbygger

I 2020 ble det kastet hele 84,7 kilo mat per innbygger i Norge. Siden 2015 har matbransjen greid å redusere svinnet med 10 prosent.

– Dette er et skritt i riktig retning, men langt fra nok. Vi viderefører nå samarbeidet ved å nedsette et utvalg som også inkluderer andre aktører, som miljøorganisasjonene. Vi har tro på at vi sammen skal klare det ambisiøse målet om å halvere matsvinnet innen 2030, mener Espen Barth Eide.

Bransjeavtalen

– I dette arbeidet blir det viktig å trekke på erfaringer fra bransjeavtalen, for å sikre at en matkastelov utfyller eksisterende og eventuelt andre nye virkemidler på en god måte. Bransjen vet selv best hvor det oppstår matsvinn i hele verdikjeden for mat, understreker Sandra Borch.

– Resultatene fra arbeidet med Bransjeavtalen er et godt utgangspunkt for vurdering av både nye og forsterkede virkemidler som må til for at vi samlet skal nå målet om halvering av matsvinn innen 2030, sier den nybakte utvalgslederen Petter Haas Brubakk.

Disse sitter i matsvinnutvalget

 • Virke
 • NHO Service og handel
 • Dagligvarehandelens miljøforum (DMF)
 • Norges Bondelag
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Framtiden i våre hender
 • Sjømat Norge
 • Forbrukerrådet
 • Matsentralen Norge
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • Norsus, Norsk institutt for bærekraftsforskning
 • Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Forbruksforskningsinstituttet Sifo
 • Sintef Ocean

Kilde: regjeringen.no

Referansegruppen som skal gi faglige innspill til arbeidet består av disse: Naturvernforbundet, Avfall Norge, Norsk bonde- og småbrukarlag, Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Norges Fiskarlag, NHO Reiseliv, Nofimas divisjon for sjømat og Green House AS.

Som observatører deltar Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS