Nyheter

Norges Bondelag og leder Lars Petter Bartnes har bedt landbruks- og matminister Olaug Bollestad om hjelp til å få på plass en frikortordning som kan motivere permitterte fra andre bransjer til å ta jobb i landbruket. Bildet er fra 2019.

Uten frikort vil permitterte tape på å ta jobb i landbruket

Selv med lønn som faglært sesongarbeider, taper permitterte fra andre bransjer 30 kroner timen på å ta seg jobb i landbruket.

Publisert Sist oppdatert

Derfor har Norges Bondelag foreslått at permitterte skal kunne tjene inntil 100.000 kroner uten avkortning av dagpengene for å bidra til å bringe våronna trygt i havn. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes understreker at frikortet også kan gjelde andre bransjer, ikke bare landbruket.

Det økonomiske aspektet er den største utfordringen

Motivasjonsutfordring

Norges Bondelag har skrevet brev til både justisminister Monica Mæland og landbruks - og matminister Olaug Bollestad for å redegjøre nærmere for forslaget.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket. Hele året er det mange i husdyrproduksjonen, men det er enda flere sesongarbeidere i frukt - og grøntproduksjon.

– Selv om Nav kan pålegge å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden, vil det allikevel bli en motivasjonsutfordring. Det økonomiske aspektet er den største utfordringen. I tillegg mener vi ikke det er noen god løsning at noen blir beordret til å bidra. Jordbruket har behov for motiverte arbeidere, som på eget initiativ søker arbeid, skriver Bartnes i brevet til ministrene.

Her er timesatsene fra den allmenngjorte tariffavtalen:

  • Minstelønn ferie og fritidshjelp over 18 år = kr 123,15

  • Minstelønn fast ansatte ufaglært = kr 143

  • Minstelønn for fagarbeidere = kr 155

LES MER | Eksperter bekymret for lønnsnivået i landbruket

Bartnes sammenligner med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som er 254 kroner. Ved permittering vil dette gi 185 kroner timen etter 20 dager.

– Dersom vi legger til grunn høyeste timesats i den allmengjorte tariffavtalen på 155 kroner, så vil denne allikevel være 30 kroner lavere enn det en får utbetalt i dagpenger.

Bondelaget mener derfor at frikort er helt avgjørende for å motivere permitterte til å ta jobb i landbruket.

Trenger 20.000 – 30.000

Bondelagets egne anslag viser et behov for om lag 20.000 – 30.000 arbeidere i sesongen vi nå er på vei inn i.

Selv om samfunnskritiske bransjer, som matforsyning og dermed landbruket, nå har fått lettelser i karantenereglene for utenlands arbeidskraft, er det hevet over tvil at behovet for norsk arbeidskraft til sesongarbeidet i landbruket vil være stort.

LES MER | Må satse på norske sesongarbeidere

Nye krisetiltak fredag

Fredag kommer det nye krisepakker fra regjeringen. Så gjenstår det å se om svaret på Bondelagets frikortforslag kommer der.

Powered by Labrador CMS