Nyheter

– Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige, er konsernsjef Gunnar Hovlands forklaring på den planlagte nedbemanningen. Foto: Paul Kleiven / NTB

Tine sier opp 30 ansatte i Ålesund. Varsler flere oppsigelser over hele landet.

30 arbeidsplasser ved Tines meieri i Ålesund legges ned. Flere jobber vil ryke når konsernet går gjennom hele driften. Tine-sjefen ber politikerne gjøre noe.

Publisert Sist oppdatert

Melkeproduksjonen legges ned ved meieriet i Ålesund og flyttes til Tunga i Trøndelag, hvor det vil bli 10 nye arbeidsplasser. Det skal fortsatt produseres ultrapasteuriserte produkter som sauser og iskaffe i Ålesund.

– Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Konsernet skal gjennomgå hele anleggsstrukturen. Det er særlig 13 anlegg med 1.400 ansatte som blir berørt. Flere anlegg kan bli helt eller delvis lagt ned, og det vil komme flere oppsigelser.

– En ond spiral

Årsaken er synkende melkeforbruk, økende import og konkurransen fra andre norske meierier.

– Det blir en ond spiral som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi er der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sier Hovland til NTB.

Tine-sjefen ber politikerne fjerne tiltakene som ble innført for 20 år siden for å gi mindre meierier mulighet til å etablere seg. Nå går støtten til milliardvirksomheter som er godt etablert og med store meierier i tett befolkede strøk, ifølge Hovland.

Tines konkurrenter mener fortsatt meierkonsernet dominerer markedet og at tiltakene fortsatt er nødvendige.

Omlegging fra sør til nord

Tine setter nå i gang et arbeid med å gjennomgå hele driften. De 13 anleggene som er i faresonen er:

  • Lageret ved meieriet i Harstad og Tines terminaler i Tromsø og Bodø.
  • Melkeproduksjon og distribusjon i Oslo, Kristiansand, Frya, Sem og Sola
  • Melkepulver-anleggene i Brumunddal og Sandnessjøen
  • Anlegg for å pakke ost i biter og skive og rive opp ost i Byrkjelo, på Heimdal og Klepp.

Hovland sier det ikke er mulig å si nå hvor mange arbeidsplasser som kan bli borte.

Til sammen har Tine rundt 5.300 ansatte ved 34 anlegg.

Fakta om Tine

Samvirke eid av over 9.000 melkebønder.

Eier 31 meierier, samt to sentrallagre og to terminaler.

Sysselsetter rundt 5.300 ansatte.

Har sine røtter i samvirkemeieriene fra 1800-tallet. Konsernet het tidligere Norske Meierier.

Tine har en markedsandel på melk på om lag 70 prosent. I nord har konsernet nesten ingen konkurranse, mens på Østlandet er markedsandelen på rundt 60 prosent.

Prosessen som varsles torsdag, er ikke helt fersk. I 2019 vurderte Tine driften ved flere anlegg og varslet at opptil 400 ansatte kunne miste jobben. Som følge av prosesser som alt er i gang, legges meieriet på Voss ved nyttår, mens det har vært effektiviseringstiltak ved flere andre anlegg.

Ser på tilskudd som skal sikre konkurranse

Tines varsel om nedleggelser og oppsigelser kommer samtidig som at regjeringen har satt i gang i gang en evaluering av tilskuddene som konkurrentene Q-meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriene nyter godt av.

Nå er konkurrentene store nok til å stå på egne bein, er budskapet fra Hovland.

Han mener tiltakene ikke stemmer overens med det politiske ønsket om å ha landbruk i hele landet og viser til at Tine har et ansvar for å hente melk, ogforedle og distribuere meieriprodukter også i distriktene. Et levende landbruk og matproduksjon er også en viktig del av beredskapen, påpeker Tine-sjefen.

– Ikke et pressmiddel

Han avviser at han bruker trusler om oppsigelser som et pressmiddel mot politikerne for å fjerne ordninger som konkurrentene nyter godt av.

– Det er en realitet, den aktøren som får subsidier, vil vinne konkurransen over tid. Når vi taper markedsandeler må vi avvikle anlegg og arbeidsplasser. Det er bare å løfte fram fakta, og det må politikerne tåle høre, sier han.

– Hvorfor er det konkurransesituasjonen her i landet dere løfter fram og ikke importen?

– Det handler om handelsavtaler og kryssbindinger vi har liten mulighet til å påvirke. Vi innser at det er et stort lerret å bleke, sier Hovland, som påpeker at dette er en felles utfordring for alle de norske meieriene. Det er særlig ost og melk med smak som importeres.

Tillitsvalgt: – Dessverre nødvendig

Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen er enig med ledelsen i at det er behov for å gå gjennom hele anleggsstrukturen.

– Med bakgrunn den situasjonen vi står i, så er det dessverre nødvendig å se på alle muligheter og snu alle steiner for å styrke konkurransekraften til Tine totalt sett, sier han til NTB.

Han opplyser at det er mange tillitsvalgte som er koblet på prosessens ved de ulike anleggene.

– Vi får se hva utfallene blir etter hvert.

Han støtter Tine-ledelsens krav om at det må bli en slutt på tilskuddene til konkurrentene og tror ikke de ansatte opplever at trusler om oppsigelser brukes som pressmiddel.

– Jeg er ganske sikker på at de aller fleste ansatte i Tine mener at konkurranse må være på like vilkår og at det er ugreit at våre konkurrenter fortsatt skal få tilskudd for å konkurrere med oss når de har vært i markedet så lenge. Så jeg vil tro at de fleste ansatte ser sammenhengen, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS