Nyheter

«Som markedsregulator burde Tine tatt tak i den lave melkeleveransen tidligere enn de gjorde, og satt inn tiltak for å få økt produksjonen», skriver landbruks- og matminister Geir Pollestad i et svarbrev til Stortinget. Foto: Gorm Kallestad | NTB

– Tine burde reagert raskere

At Tine måtte importere melkepulver fra Tyskland, skyldes at selskapet bommet på sine prognoser og reagerte for sent, mener landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Publisert Sist oppdatert

Den pågående melke- og eggmangelen har sørget for tomme hyller i noen butikker, og usikkerhet blant forbrukerne generelt.

Den har også ført til diskusjonen hvorvidt noen av Tines melkeprodukter fortsatt skal kunne smykke seg med Nyt Norge-merket som garanterer bruk av utelukkende norske råvarer.

På bakgrunn av denne situasjonen stilte stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) nylig følgende skriftlige spørsmål til landbruks- og matminister Geir Pollestad:

«Hva vil statsråden gjøre med den pågående egg- og melkemangelen, og hva vil statsråden gjøre for å unngå dette i fremtiden?»

Svaret kom i dag.

Ingen matkrise

Geir Pollestad hadde et møte med både Tine og Nortura 16. januar. Der forsikret produsentselskapene ham om at Norge har ingen matkrise «i den forstand at folk ikke får kjøpt egg eller melkeprodukter».

«Som landbruks- og matminister er jeg opptatt av at det til enhver tid er nok norsk mat i butikken. Etter møtene med Nortura og Tine er jeg blitt forsikret om at det kommer til å være nok norske egg, ost, smør og melk i butikkene også framover», skriver departementet.

Uheldig med import av melkepulver

I svaret skiller Pollestad tydelig mellom mangelen på egg og melk. Han mener at det er «uheldig at vi nå må importere noen varer som vi kunne ha produsert selv, som for eksempel melkepulver», skriver han til Stortinget, og Olaug Vervik Bollestad.

Situasjonen i dag er likevel ikke et argument for om vil skal fjerne eller svekke ordningene vi har for matproduksjon i Norge. Den er et argument for å styrke dem, understreker landbruks- og matministeren i sitt skriftlige svar.

Burde satt inn tiltak tidligere

«At Norge i dag er i en situasjon der det må importeres et volum tilsvarende rundt 1 prosent av melka vi produserer i Norge, skyldes blant annet feil prognosering fra Tines side. Som markedsregulator burde Tine tatt tak i den lave melkeleveransen tidligere enn de gjorde, og satt inn tiltak for å få økt produksjonen», skriver Geir Pollestad videre.

I slike situasjoner skal prioriteringsregelverket tas i bruk, der flytende melkeprodukter skal prioriteres – deretter ost og til slutt tørrmelk, understrekes det i brevet.

Markedsregulering skal sikre råvareprodusentene stabil avsetning og stabile priser, i tråd med jordbruksavtalen. Det skal også sikre stabil forsyning av varer i hele landet, til omtrent lik pris, ifølge Landbruksdirektoratet.

Økt forbruk av norsk egg

Når det gjelder knappheten på egg, så skyldes det en kombinasjon av økt innenlandsk forbruk og økt etterspørsel etter norske egg i industrien – blant annet som følge av et utbrudd av fugleinfluensa internasjonalt og en svakere norsk krone.

«Alt dette kunne man ikke forutse. Økt etterspørsel etter norske egg, mener jeg, er svært positiv», framhever Pollestad.

Varsler stortingsmelding

Regjeringspartiene ønsker å øke selvforsyningsgraden for mat til 50 prosent. I 2022 var den på 47 prosent. Korrigert for import av fôrråvarer lå selvforsyningsgraden på 40 prosent. Tallene for 2023 er ikke publisert enda, opplyser departementet.

«Økt selvforsyning vil være et viktig bidrag til å styrke matberedskap og gi grunnlag for økt verdiskaping i norsk jordbruk», står det videre i brevet til Bollestad.

Regjeringa vil derfor legge fram en stortingsmelding med strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer i løpet av våren.

Et slag for norsk mat

Ikke uventet slår landbruks- og matminister Geir Pollestad også et slag for prioritering og forbruk av norsk mat.

«Vi bør alle kjøpe mer norsk mat. Det gjelder både oss som forbrukere, det offentlige og industri og næringsliv. Det gir grunnlag for stabil produksjon og sikker forsyning av mat i hele Norge», minner Pollestad om.

Powered by Labrador CMS