salt

SKREV UNDER: Bent Høie (i midten) signerte intensjonsavtalen med Gry Sørensen i Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (fra venstre), Geir Inge Stokke i Coop Norge, Ingvill Størksen i Virke Dagligvare, Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke, Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge og Bjørn Næss i NHO Handel. (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Skrev under avtale for sunnere mat

Mindre sukker, fett og salt – en avtale mellom bransjen og næringsministeren tallfester målene de neste årene.

Publisert Sist oppdatert
Næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren har signert avtalen med konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke.– Dette vil gi sunnere mat i kjøleskapene og kjøkkenskapene til folk flest, sier Bent Høie.Organisasjonene og bransjen har i flere år samarbeidet med helsemyndighetene om å gjøre dagligvarer sunnere. Med den nye intensjonsavtalen tar de samarbeidet videre.– Det er gledelig at vi har satt oss felles mål for å redusere sukker, salt og mettet fett i mat og drikke. Avtalen betyr at Norge nå ligger i front i arbeidet for en bedre folkehelse, sier Høie.– Usunt kosthold fører til sykdommer, helseplager og tapte leveår. Disse utfordringene kan ikke møtes i en sektor alene. Derfor er jeg veldig glad for dette samarbeidet.I avtalen forplikter partene seg til å arbeide mot følgende felles mål:– At det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013.– At det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015.– At det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010.– At inntaket av sunne matvarer som frukt, grønnsaker og fisk øker.– Litt sunnere mat og litt sunnere drikke kan gjøre store forskjeller for helsa. Målet om å redusere sukkerforbruket med 12,5 prosent innen 2021 betyr at inntaket av sukker vil være på vel 11 energiprosent i 2021. Det betyr at vi er mer ambisiøse enn EU, sier Bent Høie.Å redusere innholdet av mettet fett og salt i maten gir lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. Beregninger fra Danmark viser at redusert innhold av salt i maten fører til færre dødsfall og færre tilfeller av hjerte- og karsykdom.Det var NHO Mat og Drikke som tok initiativ til å utarbeide intensjonsavtalen.– Vi viser at vi kan få til resultater uten påbud og forbud – men gjennom samarbeid. Næringen ser at dette også er i tråd med hva forbrukerne ønsker. Det viser at vi har en ansvarlig næring som tar et tydelig samfunnsansvar, sier Høie.Mange bedrifter forplikter seg til målene i intensjonsavtalen ved å skrive under en tilslutningsavtale. Bama, Grilstad, Kolonial.no, Mills, Rema 1000, Nestlé, Norgesgruppen, Norgesmøllene, Nortura, Orkla og Tine har skrevet under tilslutningsavtalen.– Avtalene viser at vi i Norge har en ansvarlig næring som tar et tydelig samfunnsansvar. Helsemyndighetene skal ta sin del av ansvaret. Vi fortsetter å støtte opp om næringens arbeidet gjennom befolkningsrettede kampanjer og følger utviklingen i norsk kosthold for å se at det går i riktig retning, sier Bent Høie.

Sunnere mat

– Norge i front

Her er målene

Litt betyr mye

Industriinitiativ

Bedrifter slutter seg til

Powered by Labrador CMS