Nyheter

Øyvind André Haram (innfelt) er kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Sjømat Norge: – Foreløpig går det bra

Tilgangen på fôr er det aller viktigste for havbruksnæringen nå.

Publisert Sist oppdatert

– Vi spurte medlemmene våre om hva som var viktigst da de store koronatiltakene kom i forrige. Fôrtilgangen var svaret, sier kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

Sjømat Norge er en medlemsstyrt, næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Organisasjonen har 650 medlemsbedrifter med 14.000 ansatte innen norsk fiskeindustri, havbruksnæring, fiskefôrbransje, biomarin industri, rederier og leverandørbedrifter til sjømatnæringen.

Helt avhengig av import

Landbruksnæringen blir liten i forhold til havbruksnæringen, det synes ikke minst godt i importen av råvarer til fôr: Fiskefôrråvarer stod for hele 23 prosent av den samlede importen av jordbruksvarer i 2019, som totalt var på 71 milliarder kroner I 2019. Importen av råvarer til kraftfôr var til sammenligning 3 prosent.

Foto Kilde: SSBs utenrikshandelsstatistikk og Landbruksdirektoratet

LES MER | Felleskjøpet vil sikre kraftfôrimporten

– Rotterdam i Nederland er den klart viktigste havna for råvarer til fiskefôr. Vi er avhengig av at alt går bra der for å sikre tilgangen, sier Haram, som også opplyser at lagerkapasiteten for fiskefôr er svært begrenset i Norge.

Fôrforbruket i oppdrett i Norge var 1,89 millioner tonn i 2019, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

– Vi er totalt avhengig av import fra utlandet. Uten råvarer utenfra ville produksjonen av fiskefôr stoppet opp. De siste årene har en jobbet mye med å finne andre fôrråvarer, men vi er et stykke unna å være selvforsynte. Derfor er det svært viktig å sikre at forsyningene opprettholdes og at handelen kan foregå som normalt.

Mindre utsatt en landbruket

Havbruksnæringen har mye lavere behov for sesongarbeidere enn landbruket.

Med unntak av noen sesongtopper knyttet til sesongene for villfisk som for eksempel torsk og makrell, er behovet for sesongarbeider ikke særlig stort.

– Vi ser også at svært få av utlendingene vi har ansatt reiser hjem. En av grunnene er usikkerhet om situasjonen i hjemlandet, samtidig som vi ser at gode norske velferdsordninger betyr mye, sier Haram.

Tar opp grensekontrollen

18. mars skrev de samarbeidende organisasjonene NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke brev til justisminister Monica Mæland om grensekontrollen.

Brevet tar opp betydningen av at utenlandske arbeidere og spesialister ikke blir stående fast på grensa i forbindelse med koronautbruddet.

– For vår del gjelder dette for eksempel ekspertise på vaksinering av fisk, forklarer Haram i Sjømat Norge.

Få permitteringer

Ifølge Haram klarer store deler av næringene seg så langt uten permitteringer. Unntaket er deler av rekebransjen, som har store utfordringer med at storkjøkkenmarkedet ligger nesten helt brakk som følge av koronasituasjonen.

Powered by Labrador CMS