Nyheter

EU-kommisjonen mener at ­lakseselskapene Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg Seafood, Cermaq og Bremnes har brutt unionens konkurranseregler. Foto: Daniel Balakov | iStock Photos

Seks norske lakseselskaper beskyldes for å ha brutt EUs konkurranseregler

Seks norske lakseselskaper anklages for mulige brudd på EUs konkurranseregler, men flere av dem avviser påstanden.

Publisert Sist oppdatert

­Lakseselskapene Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg Seafood, Cermaq og Bremnes er selskapene som EU-kommisjonen mener har brutt reglene. Bruddene skal ha skjedd i perioden 2011 til 2019 og skal være knyttet til spotmarkedet.

En talsperson fra EU-kommisjonen opplyser overfor NTB at de startet undersøkelser etter å ha mottatt informasjon fra ulike kilder. Disse kildene påsto at hovedprodusentene av norsk oppdrettslaks deltok i konkurransebegrensende praksis og koordinerte sin markedsatferd, sier talspersonen.

Kommisjonen frykter selskapene har utvekslet sensitive opplysninger knyttet til salgspris, volumer og produksjonskapasitet, samt andre faktorer som påvirker prissetting av fersk oppdrettslaks.

Flere av selskapene falt kraftig på børsen etter at nyheten kom. Den ble først omtalt i Dagens Næringsliv og E24.

Tre bestrider anklagene

Mowi bekrefter at selskapet har mottatt innsigelsen fra EU-kommisjonen etter inspeksjoner av en rekke norske lakseselskaper i februar 2019.

– Mowi bestrider kommisjonens foreløpige syn og karakteristikkene om den påståtte oppførselen i markedet for norsk oppdrettslaks og er overbevist om at det ikke har vært noe brudd på konkurransereglene, heter det i en melding fra selskapet.

Også Lerøy og Salmar bestrider anklagene.

– Salmar er sterkt uenig i Kommisjonens foreløpige vurdering og vil redegjøre for Salmars syn i et grundig tilsvar, skriver selskapet i en melding.

Salmar påpeker at Kommisjonen ikke har konkludert i saken, og at dette varselet om vedtak ikke foregriper utfallet av etterforskningen.

Fersk laks

Kommisjonen påpeker at Norge står for over halvparten av produksjonen av oppdrettslaks på verdensbasis, og at EU er den største importøren.

De påståtte bruddene gjelder salg av fersk, hel og sløyd oppdrettslaks, som utgjør nærmere 80 prosent av all oppdrettslaks som eksporteres fra Norge. Frossen laks eller bearbeidede produkter som laksefilet, loin eller røykelaks er ikke berørt.

Dersom kommisjonen konkluderer med at oppdrettsselskapene har brutt reglene, kan de få en bot på opptil 10 prosent av selskapets årlige omsetning.

Powered by Labrador CMS