Nyheter

Bildet lyver ikke. Messebesøkende fra hele verden flokket seg rundt den forseggjorte norske paviljongen i fjor. Trøndelag og Fjord-Norge i skjønn matforening i et gjennomtenkt norsk miljø. I år får reinkjøtt og samisk kultur et ekstra stort utstillingsvindu i Berlin. Foto: Hermann Möhring

Reinkjøtt og samisk kultur får et internasjonalt utstillingsvindu

65 bedrifter fra Nord-Norge og Trøndelag serverer det beste Norge har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser når Grüne Woche 2024 åpner i Berlin. I år rettes fokuset på reinkjøtt – og samisk kultur.

Publisert Sist oppdatert

Grüne Woche har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe. Den er kjent som en viktig møteplass for landbruket, reiselivsnæringen og matindustrien – en arena for dialog og for utvikling av ny politikk og nye virkemidler innenfor landbruk, mat og reiseliv.

1.400 utstillere

Hele 1.400 utstillere fra 60 land, landbruksministre fra hele verdens kontinenter og et stort antall utenlandske delegasjoner deltok de ti dagene messen varte i 2023, den da første etter nedstengingen på grunn av korona-utbruddet. 400.000 besøkende er ventet i år.

Den norske kontingenten i Berlin består i år av 65 bedrifter fra Nord-Norge og Trøndelag, snaut ti flere enn i 2023.

Stor suksess i fjor

Fjorårets messe ble en stor suksess, og forventningene til årets utstilling er derfor store.

Den norske standen og deltakelsen på Grüne Woche i den tyske hovedstaden er et ledd i å bygge Norge som matnasjon. Den skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Det er Innovasjon Norge som står for den praktiske gjennomføringen av presentasjonen.

Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser, understreker Landbruks- og matdepartementet.

Reinkjøtt og samisk kultur

I år vil det bli lagt særlig vekt på reinkjøtt og samisk kultur. Det vil bli synlig både i den norske restauranten ute på Messe Berlin, og prege profilen på den norske standen.

Paviljongen åpnes av landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i morgen fredag klokka 9. Både han, næringsdelegasjonen og en rekke andre gjester fra den norske mat- og reiselivsnæringen kommer til å «tråle» bedriftene som presenterer sine produkter i Tyskland i løpet av de ti dagene Europas største mat- og reiselivsmesse varer.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) er allerede på plass i den tyske hovedstaden. Han har tatt med seg en næringslivdelegasjon på 17 personer. Dette er aktører som har hatt suksess med sin næringsvirksomhet innenfor lokalmat- og reiselivsområdet. Der møtes deltakerne til et dialogseminar i den norske ambassaden.

Hensikten med møtet er å få konkrete innspill og diskusjoner på hva som skal til for å lykkes, og hvilke ringvirkninger næringsvirksomheten har hatt for lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og annen aktivitet, opplyser departementet. Delegasjonens arbeid og konklusjoner vil bli presentert under en pressekonferanse i ettermiddag, torsdag.

Der deles det også ut den tradisjonelle Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det er Innovasjon Norge som står for den. Tre regionale vinnere er akkurat nå i Berlin og venter spent på avgjørelsen. Det vanker 250 000 kroner for vinneren av den nasjonale prisen.

Matsystemer under lupen

Lørdag 21. januar går det årlige internasjonale landbruksmøtet Global Forum for Food and Agriculture 2023 (GFFA) av stabelen. Her møtes landbruksministre fra hele verden. Denne gang er det våre matsystemers sårbarhet som er satt under lupen. Årets tema er «Food systems transformation – a worldwide response to multiple crises.»

Med sin 2030-agenda har det internasjonale samfunnet satt seg ambisiøse mål for bærekraftig utvikling – som å utrydde global sult. Til tross for dette blir det flere og flere mennesker som er rammet av sult, påpeker Landbruks- og matdepartementet. I tillegg til klimakrisen, har de pågående konfliktene i både Ukraina og på Gaza, og den generelle uroen i verden, blitt en ny drivkraft i utfordringene rundt global matsikkerhet.

Det internasjonale ministermøtet vil følge opp FNs toppmøte om matsystemer, samt prøve å finne svar på følgende spørsmålene:

  • Hvordan kan vi skape robuste og klimavennlige matsystemer?
  • Hvordan kan vi bevare det biologiske mangfoldet og hvordan kan vi forbedre samarbeidet for bærekraftige globale matsystemer?

Ellen Thorvaldsen fra Kuringen Brygge Hotell Åfjord

Ellen Thorvaldsen fra Kuringen Brygge Hotell i Åfjord var begeistret over interessen for trøndersk mat på messen i fjor. Hun hadde hendene fulle med å servere kulinariske lekkerbiskener. Foto: Hermann Möhring

Fakta om Grüne Woche 2024 i Berlin

  • Internationale Grüne Woche (IGW) – grønn uke på norsk – startet som en enkel landbruksmesse i 1926, og er nå et kjempearrangement over 128.000 kvadratmeter. I år er det ventet rundt 400.000 besøkende og 1.400 utstillere fra 60 land.
  • IGW er blitt en publikumssuksess og har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe.
  • I 2019 ble det for første gang omsatt varer for over 50 millioner euro i løpet av de ti dagene messen varte.
  • 1.800 utstillere med over 100.000 produkter fra nær 70 land, landbruksministre fra hele verden og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner deltok på messen.
  • Deltakerne fra Norge får kontakter og bygger nettverk med både norske og utenlandske miljøer.
  • Det er Landbruks- og matdepartementet som eier prosjektet med den norske deltakelsen, mens Innovasjon Norge står for gjennomføringen.
Powered by Labrador CMS