Grossistbransjen

Er det realistisk at konkurrerende grossistnettverk til dagligvarekjedene kan etablere seg ved siden av de eksisterende grossistnettverkene? Det er ett av spørsmålene regjeringen vil ha svar på gjennom den utlyste kartleggingen av grossisttjenester.

Regjeringen vil se nærmere på
grossisttjenester til dagligvarebransjen 

Ett av de sentrale spørsmålene er om nye aktører i dagligvarebransjen har reell tilgang til  grossisttjenester. Kartleggingen er en oppfølging av Støre-regjeringens 10-punktsplan for bedre utvalg og lavere priser i matbutikken.

Publisert Sist oppdatert

– Svak konkurranse i dagligvarebransjen kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må og at utvalget blir dårligere. At noen få aktører samtidig sitter ved flere sider av bordet, for eksempel ved at de både eier og driver flere ledd av verdikjeden, kan påvirke konkurransesituasjonen, mener næringsminister Cecilie Myrseth.

Regjeringen lyser derfor ut et karleggingsoppdrag for å få mer kunnskap om dette.

Kjedene eier snart hele verdikjeden

Kjedene eier ikke lenger bare butikkene, men også grossistleddet, logistikkledet, og i stadig større grad produksjonsleddet, påpeker Nærings- og fiskeridepartementet. 

Manglende tilgang til grossisttjenester kan føre til utestengelser i verdikjeden for mat. Dette kan gjøre det vanskeligere for nye aktører å etablere seg og føre til svekket konkurranse, skriver departementet i en pressemelding.

– En viktig del av regjeringens arbeid med å styrke konkurransen, er å få et mer oppdatert faktagrunnlag om eierskap og kontroll i dagligvaremarkedet. Det er viktig for å sette inn gode og målrettede tiltak og for å vurdere om det er behov for nye reguleringer, sier Cecilie Myrseth.

Har nye aktører reell tilgang til grossisttjenester?

Det er særlig behov for å undersøke om det er reell tilgang til grossisttjenester for nye aktører, og om det er realistisk at konkurrerende grossistnettverk kan etablere seg ved siden av de eksisterende grossistnettverkene til dagligvarekjedene, understreker næringsministeren i pressemeldingen.

Frist for å gi tilbud i konkurransen er 14. juni kl.12. Mer informasjon om utlysningen finner du på Doffin.

Powered by Labrador CMS