Nyheter

Pant sparer strøm tilsvarende 65.000 boliger

Mer resirkulering gir redusert strømforbruk. Panteordningen står alene for en besparelse for det som tilsvarer strøm til 65.000 husholdninger årlig.

Publisert Sist oppdatert

­– Da strømprisene var lave og det var mer enn nok strøm, vekket energisiden av resirkulering lite interesse. Nå ser stadig flere denne verdien ved panting, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i panteselskapet Infinitum.

Foto – Panteordningen er best kjent for å bruke materialene på en fornuftig måte, i en ressurseffektiv sirkel. Med knapphet på elektrisitet er det viktig å få fram at resirkulering også sparer enormt mye energi, sier Maldum. Foto: Katrine Lunke.

Når bokser og flasker resirkuleres, brukes bare en syvendedel av energien som kreves for å lage nye materialer. Forskjellen for Norge utgjør 1TWh i året, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 65.000 husholdninger. Men en pris på 5 kroner per kWh ville denne strømmen kostet 5 milliarder kroner.

– Transport, sortering og resirkulering av plast og aluminium krever selvsagt også energi, men altså bare en syvendedel av energien det ville krevet å lage ny emballasje. Her har vi også regnet inn energigevinsten man ville fått ved å brenne tomgodset i fjernvarmeanlegg, forklarer han.

– Den store energigevinsten bør inspirere til økt resirkulering i Norge, og vi ser også at flere land vil innføre en panteordning som vår, sier Infinitum-sjefen.

FAKTA

  • I 2021 pantet nordmenn over 1,5 milliarder flasker og bokser.
  • Infinitum resirkulerte alt, 23.092 tonn plast og 12.921 tonn aluminium.
  • Energigevinsten av dette, sammenlignet med produksjon av ny emballasje, er 1TWh.
  • Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger gjennomsnittlig årlig strømforbruk i Norge på rundt 16.000 kilowatt-timer (kWh) per husholdning (2016). Dermed tilsvarer 1TWh forbruket til omtrent 65.000 husholdninger.
Powered by Labrador CMS