Matbransjens Faglige Utvalg

Oskar Westerlins markedsføring av Bakehusets trippel sjokoladebolle er blitt felt i Matbransjens Faglige Utvalg (MFU). Skjermdump MFU

Oskar Westerlin og Bakehuset felt i Matbransjens Faglige Utvalg

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) fattet i fjor fire vedtak hvor markedsføring gjennom sosiale medier sto sentralt. Tre av dem endte med fellelse, blant dem Oskar Westerlins Tik Tok-kampanje for Bakehusets trippel sjokoladebolle.

Publisert Sist oppdatert

­De tre innklagede sakene som endte med fellelse, var nevnte Bakehuset som benyttet seg av tjenestene til influenseren Oskar Westerlin, Fast Candy og Mint Kalbakken i Oslo.

Felles for sakene som ble felt, var bruken av TikTok og konkurranser.

Matbransjens Faglige Utvalg la til grunn at også barn under 13 år vil se markedsføringsbudskap på TikTok, og at det må tas hensyn til dette ved vurderingen av de virkemidlene som anvendes i markedsføringskampanjen.

Rettet mot barn

Det spesielle med saken Bakehuset AS er at deres trippel sjokoladebolle bærer influenser Oskar Westerlins navn. Det er dens markedsføring på TikTok som er blitt innklaget.

Aldersgrensen for å opprette en egen bruker på TikTok er 13 år, men en undersøkelse fra Medietilsynet har vist at 65 prosent av norske barn og ungdommer i aldersgruppen 9 til 18 år bruker TikTok. Utvalget la derfor til grunn at også barn under 13 år så markedsføringsbudskapet.

I strid med retningslinjene

I sin oppsummering vurderer MFU det slik at «bruken av kanalen TikTok, innslagenes barnslige karakter og de anvendte virkemidlene medførte at kampanjen er i strid med uaktsomhetsregelen overfor ungdom og forbudet mot markedsføring overfor barn».

Utvalget skriver dessuten følgende:

«At kampanjen hadde en svært sterk appell til ungdom understøttes av at en rektor ved en ungdomsskole så seg nødt til å invitere Westerlin til skolen for å unngå at ungdommen skulle forlate skolen for å møte Westerlin ved en butikk i nærområdet.»

Pleier å endre intern praksis

På spørsmål fra Mat og Marked hvilke konsekvenser slike fellelser får, svarer sekretariatsleder Carsten Gunnarstorp at MFU er en selvreguleringsordning som har ikke mandat til å utstede bøter. Konsekvensen er derfor publisitet rundt fellelsen.

– Over tid har det vist seg at dette er relativt virksomt. Normalsituasjonen er at markedsfører endrer intern praksis etter fellelse i MFU, sier Gunnarstorp.

– Av de tre som ble felt, er det bare Fast Candy som har gitt uttrykk for at de ikke bryr seg. Men det hører med til historien at Fast Candy i ettertid har tatt kontakt med Forbrukertilsynet for å få veiledning om hva de kan gjøre av markedsføring mot barn og unge, forteller advokaten.

Her kan du lese de tre fellelsene:

Powered by Labrador CMS