Nyheter

– Samarbeidet med Too Good To Go hjelper oss med å få avsetning på produkter som vi ikke får avsetning på i andre kanaler, sier Tarjei Bjørnhaug, prosess- og analysesjef i Nortura.

Nortura reddet godt over 25.000 poser med overskuddsmat i fjor

Gjennom samarbeidet med To Good To Go reddet Nortura og forbrukerne til sammen 25.631 poser med overskuddsmat i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Nortura har forpliktet seg til å halvere matsvinnet innen 2030, gjennom myndighetenes tilslutningserklæring.

– Samarbeidet med Too Good To Go hjelper oss med å få avsetning på produkter som vi ikke får avsetning på i andre kanaler. Da vil maten komme flere til gode, og vi unngår å måtte kaste mat, understreker Tarjei Bjørnhaug, prosess- og analysesjef i Nortura, i en pressemelding.

Stor etterspørsel i lokalmiljøet

19.212 av måltidsposene er reddet hos Nortura Sarpsborg, Norges største påleggsfabrikk. 6.087 poser er reddet hos Nortura Tønsberg og resten hos Nortura Forus og Nortura Egersund.

Nortura har tjenesten fra Too Good To Go på enkelte anlegg som ligger sentralt plassert ved store byer. Selskapet legger ut varer i appen dersom det har skjedd feil med emballering og eller merking, slik at produktene ikke kan selges i butikk.

– Etterspørselen i lokalmiljøet er stor, posene blir ikke liggende lenge før de blir solgt i appen. Særlig ved fabrikken vår i Sarpsborg har vi mange faste kunder som kommer innom flere ganger i uken for å hente matposene våre som er solgt gjennom appen til Too Good To Go, sier Bjørnhaug.

Tre typer matsvinn hos Nortura

Norturas rapportering av matsvinn gjelder i hele verdikjeden, fra dyret er slaktet til maten er levert på Norturas rampe. Unntaket er varer som blir kreditert som følge av feil fra Norturas side.

Tallene inkluderer med andre ord ikke svinn hos butikkene eller forbrukeren.

  • Prosessvinn: Dette består eksempelvis av gulvsvinn, kvernrester eller deler som ikke blir benyttet som mat. Dette er det svært liten mulighet å omsette til andre.
  • Feil: Enten er det en feil som gjør aat maten er ikke-spisbar og dermed må kastes, eller feilen er av mer kosmetisk karakter og den blir da returnert for ompakking hvis temperaturkjedekrav er opprettholdt (ellers må det kastes, red. anm.). Det er dermed lite å hente innen denne kategorien feil.
  • Utgått liggetid: Nortura produserer etter en prognose, og noen ganger stemmer ikke virkeligheten med disse prognosene. Det er disse varene Nortura selger via sine medlemsbutikker, til aktører som To Good To Go. Eller gir maten som donasjon til Matsentralen.

Kilde: Nortura

Slik reduseres matsvinnet

Norturas matsvinnandel, som andel av produsert mengde, ligger i dag på rundt 0,6 prosent.

Nortura deltar aktivt i ulike næringssamarbeid for å få ned matsvinnet også i andre deler av verdikjeden, og gjennomfører hvert år en rekke tiltak for å oppnå dette, heter det videre i meldingen.

Det inkluderer blant annet satsing på ny teknologi for å forbedre produkters holdbarhet, bedre produktmerking ut til forbruker, bedre lukkemekanismer, og ikke minst samarbeid med kundene for å sikre produksjon i tråd med etterspørsel.

Matsentralen også

Nortura har samarbeidet med Too Good To Go i fem år, og fornyet avtalen i 2022. I tillegg til Too Good To Go har Nortura også et samarbeid med Matsentralen over hele landet.

– Nortura har satt seg ambisiøse mål, og vi er glade for at vi i Too Good To Go er en del av innsatsen deres for å redusere matsvinn. Hvis vi skal vinne kampen for å redde mer mat, må det reddes mat overalt – og da er de store aktørenes bidrag kjempeviktig, poengterer Johan Ingemarsson, daglig leder i Too Good To Go.

Årlig rapportering

Nortura rapporterer årlig sitt matsvinn til Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus). Norsus definerer matsvinn som nyttbare deler av mat, produsert for mennesker, som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter slaktes eller høstes.

80 prosent reduksjon innen 2030

Nortura har gjennom matbransjens avtale med regjeringen forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin produksjon innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

– Nortura har valgt å gå utover vår forpliktelse overfor regjeringen og vil redusere matsvinnet med 80 prosent innen 2030. Det handler ikke bare om å mat som går ut på dato, vi har over mange år arbeidet med å redusere svinn fra produksjonsprosessene våre og vil forbedre presisjon og planlegging ytterligere fremover slik at minst mulig går til spille, sier Cecilie Arnesen Hultmann.

Hun er bærekraftsansvarlig i Nortura.

Nortura skal gå foran for å utvikle en bærekraftig matindustri basert på sirkulærøkonomiske idealer, samtidig som skal bidra til klimasmart gårdsproduksjon, skriver Nortura videre.

Powered by Labrador CMS