Nyheter

Marit Mjøen Solem, daglig leder i Findmy, sammen med Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. Findmy jobber med satellittbaserte sporing av husdyr. Foto: Innovasjon Norge

Norsk landbruksteknologi etterspurt i Kenya

Det er økende interesse for norske løsninger innen landbruksteknologi i Øst-Afrika, og spesielt i Kenya.

Publisert Sist oppdatert

­Smarte teknologiske løsninger, som er utviklet i Norge, har ikke bare eksportpotensial, men kan også bidra til langsiktige løsninger på matsikkerhets- og klimautfordringer, mener Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, var en av flere som var med på HKH Kronprinsens offisielle besøk i Kenya. Der sto matsikkerhet og bærekraftig jordbruk på dagsorden.

Viktig for global matsikkerhet

– Teknologi er en av de viktigste, langsiktige løsningene knyttet til global matsikkerhet. Nå ser vi økende interesse rundt bruken av norsk landbruksteknologi, både nasjonalt og internasjonalt, også her i Kenya, sier hun.

– Dette skaper arbeidsplasser og kan bidra til utvikling av ny teknologi og et mer bærekraftig landbruk globalt, mener Westberg.

Findmy – elektronisk sporing av dyr

Ett av selskapene, som var med til Kenya, er Findmy. Den produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander. Sporingen er basert på satellitt og derfor ikke avhengig av mobildekning.

Gründerne er norske sauebønder som kjenner til utfordringene med sauehold i karrige landskap. Sporingen skjer ved hjelp av bjeller. Det startet med sauebjeller, og utviklet seg til å kunne tilpasses også andre dyr.

Nå har firmaet et pilotprosjekt i Ol Pejeta, Kenya.

Norske selskaper i Øst-Afrika

FindMy jobber med satellittbaserte sporing av husdyr. Selskapet har bl.a. i samarbeid med en stor kenyansk gårdbruker, i Ol Pejeta, med en besetning på 6000-7000 storfe startet en pilot for å etablere en mer systematisk og bærekraftig utnyttelse beiteområdene. Det er satellittovervåking av storfe for bedre utnyttelse av utmarksbeite.

Gjødselprodusenten Yara har gjennom en årrekke hatt en betydelig virksomhet på det afrikanske kontinentet. For selskapet var det derfor naturlig å engasjere seg gjennom Action Africa, et initiativ de har satt i gang sør for Sahara da koronapandemien rammet kontinentet i 2020.

Yara leverte 40.000 tonn gjødsel til videre distribusjon i Øst-Afrikanske land og vil med hjelp av moderne teknologi kunne spore digitalt distribusjon av gjødsel fra havn til bonde, og utvikle en sikker leverandørkjede i regionen.

Farmforce har etablert en global, skybasert, mobil plattform for små og mellomstore bønder som sikrer at produksjonen er gjennomsiktig, sporbar og i samsvar med standardene for matsikkerhet og bærekraft. Man registrerer ting som hvilke typer frø som brukes og når man skal vanne. Det gis også tilgang på et opplæringsprogram om hvordan man bør produsere gitt ens egne innsatsfaktorer.

Applikasjonen til Farmforce er blitt brukt siden oppstarten i 2017 i mer enn 30 land, og er tatt i bruk av mer enn 700 000 bønder i Asia, Sør-Amerika og Afrika, hvorav mange hører hjemme i Kenya.

Orkel produserer mer effektive høyballpresser. Næringsrikt fôr er viktig, og Orkel sine presser samler og konserverer fôr på en god måte, der de reduserer volum og bevarer næringsinnholdet. De er nå etablert i Sør-Afrika og på vei inn i Kenya.

Bright Products er kjent for sine robuste, multifunksjonelle solcellebaserte lamper og har i løpet av kort tid etablert seg som en solid leverandør til det humanitære markedet. Imidlertid har selskapet gjennom sitt gode nettverk og målrettede arbeid utviklet et helt nytt konsept: en solcellebasert lampe med en intensitet og frekvens av lysblink som holder rovdyr som løver borte fra gjetere og buskapen deres.

Spesifikasjonene til det som går under navnet «Løvelys» er nå under utprøving hos to kvegfarmer i reservat i Kenya hvor det også lever løveflokker.

125 millioner i tilskudd

Innovasjon Norge er en viktig aktør for å fremme eksport av norsk landbruksteknologi og har disse løsninger som et eget satsingsområde.

– Siden 2018 har Innovasjon Norge bevilget rundt 125 millioner kroner i tilskudd til norske bedrifter som utvikler landbruksteknologi. Bedriftene har i samme periode hentet inn 700 millioner kroner i privat kapital, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Mange ulike løsninger

Norske løsninger spenner bredt, fra gjødsel til avl og genetikk på både planter og dyr, produksjonsmåter og forvaltning – og ikke minst store, avanserte maskiner og produksjonsutstyr.

Data og informasjon kombineres for å bidra til optimalisering av type avling, tidspunkt for å så, gjødsle, vanne, sprøyte og høste, samt optimal lagring av avling.

Næringslivsdelegasjon

Det har vært jobbet med å fremme norske løsninger i det kenyanske markedet siden november 2019, opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

I mars 2022 ble det gjennomført en næringslivsdelegasjon med tema «Matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling», der totalt 20 deltakere representerte 11 norske selskaper:

 • FindMy
 • Farmforce
 • Orkel
 • Herde Industrier
 • Ruden
 • W. Gjertsen Energy
 • Bright products
 • Kverneland
 • Yara
 • Palladin
 • N2Applied.

10 av de 11 bedriftene, som deltok i delegasjonen, sendte én eller flere konkrete salgshenvendelser.

Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, under et gårdsbesøk ved Ol Pejeta, Kenya. Her i samtale med en lokal bonde. Foto: Innovasjon Norge
Powered by Labrador CMS