Nyheter

Vinterens beitekrise har rammet flere distrikt i Nordland, Troms og Finnmark. Så langt er i overkant av 60.000 rein berørt av den. Foto: Stian Lysberg Solum | NTB

Nok en krevende beitekrise for reinsdyrnæringen

Reindriftsnæringen opplever også denne vinteren beitekrise – med krevende beiteforhold og låste beiter. Mye snø og is gjør at reinen ikke får tilstrekkelig med mat gjennom naturlig beite.

Publisert Sist oppdatert

Beitekrisen har rammet flere distrikt i Nordland, Troms og Finnmark, og har så langt berørt i overkant av 60.000 rein. Reindriftsmyndighetene og beredskapsutvalgene følger situasjonen tett, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Tøft siden 2017

Reindriften er en av de næringene som først og sterkest merker klimaendringene. Siden 2017 har reindriften opplevd en rekke beitekriser.

I årene fremover vil klimaendringene kunne medføre høyere frekvens av vintre med låste beiter. Denne utviklingen er med på å understreke viktigheten av et velfungerende system for beredskap i reindriften. For avtalepartene – Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten ved Landbruks- og matdepartementet – har dette også vært en hovedprioritet de siste åren, opplyser departementet.

Beredskapsfond

– Regjeringen ser det som en viktig oppgave å støtte opp om reindrifta, blant annet gjennom den styrkingen av beredskapsfondet som er gjort de siste årene. Vi ønsker å legge til rette både for god dyrevelferd og god produksjon fremover, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Avtalepartene har bygget opp et system for beredskap i reindriften slik at tiltak raskt kan iverksettes for å sikre dyrevelferden og produksjonen når en beitekrise oppstår.

Beredskapsfondet er blitt betydelig styrket de siste årene, og avtalepartene fortsetter å styrke fondet i Reindriftsavtalen 2024/2025, understreker departementet.

Det er etablert beredskapsutvalg i hvert av reinbeiteområdene. Utvalgene gjør en viktig jobb med å vurdere beiteforhold og fastsette beitekrise. Beredskapsutvalgene skal også gi råd for å forebygge beitekriser, understreker Landbruks- og matdepartementet.

Powered by Labrador CMS