Nyheter

Energi anses som et av de knappeste ressursene, viser en ny, global undersøkelse. Ressursmangel har ført til økte kostnader for 37 prosent av bedriftene, samt forstyrrelser i forsyningskjeder for 27 prosent og produksjonsstans for 25 prosent. Foto: Michael Probst | AP | NTB

Ni av ti industribedrifter rammes av ressursknapphet

En fersk ABB-rapport viser at hele 91 prosent av verdens industribedrifter pavirkes av ressursmangel. Råvarer ansees som den knappeste ressursen.

Publisert Sist oppdatert

Den globale undersøkelsen, som Sapio Research gjennomførte for ABB Motion i oktober i fjor, heter «Circularity: No Time to Waste».

Den samlet svar fra 3.304 beslutningstakere innen industrien i 12 land, blant dem USA, Kina, India, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Her er funnene i korte trekk:

  • 91 prosent av industribedrifter er påvirket av ressursmangel.
  • Den fører til økte kostnader, forstyrrelser i forsyningskjeder og produksjonsstans.
  • To tredjedeler av de intervjuede bedriftene vil øke investeringene i sirkularitet de neste tre årene – og det til tross for mangel på en standardisert tilnærming og treg implementering av regulativer.
  • Sirkularitet er nært knyttet til energieffektivisering, i og med at energi er en stor kilde til utslipp.

Som nevnt, så er det råvarer (37 prosent) anses som den knappeste ressursen, etterfulgt av energi (34 prosent), arbeidskraft (32 prosent) og elektroniske komponenter (26 prosent).

Denne ressursmangelen har ført til økte kostnader for 37 prosent av bedriftene, samt forstyrrelser i forsyningskjeder for 27 prosent og produksjonsstans for 25 prosent, viser funnene.

Energi som kilde til utslipp

Til tross for at energi blir vurdert som den nest knappeste ressursen, rapporterte 40 prosent av bedriftene energi som deres største kilde til utslipp. Dette understreker et presserende behov for økt energieffektivisering i industrien, understreker ABB Motion i en pressemelding.

Det bekreftes av Det Internasjonale Energibyrået (IEA) som sier at energieffektivisering er en kritisk bidragsyter for å oppnå målene for utslippskutt.

«Til tross for at energi blir vurdert som den nest knappeste ressursen, rapporterte 40 prosent av bedriftene energi som deres største kilde til utslipp. Dette understreker et presserende behov for økt energieffektivisering i industrien.»

Mens det er optimisme knyttet til investeringer i sirkularitet, identifiserte undersøkelsen også hindringer for umiddelbar fremgang. Flertallet av respondentene etterlyste en entydig definisjon av begrepet «sirkularitet».

Bare åtte prosent ser sirkularitet som et selskapsansvar, men denne gruppen har også det høyeste forbedringspotensialet innen viktige sirkularitetsmål – som energiforbruk, bruk av resirkulerte materialer og utslippskutt, går det fram av den globale undersøkelsen.

Få bedrifter tar sirkulære grep

Undersøkelsen avslører også at mange viktige sirkulære praksiser fortsatt bare brukes av et mindretall av bedriftene – inkludert samarbeid med avfallshåndteringsselskaper (41 prosent), bruk av energieffektiv teknologi (37 prosent) og det å benytte sirkulære prinsipper i forsyningskjeden (32 prosent).

Oppmuntrende nok bruker 67 prosent til en viss grad resirkulerte materialer i produktene sine, skriver ABB Motion.

Sirkularitet øker konkurransekraften

Investering i sirkularitet har allerede ført til målbare resultater, mener mange industriledere. Særlig innen avfallsreduksjon (46 prosent) og energieffektivitet (45 prosent).

Nesten 8 av 10 er enige i at den sirkulære økonomien fremmer innovasjon og øker konkurranseevnen. De støtter også økte reguleringer og rapporteringskrav (74 prosent) og ønsker mer støtte fra myndighetene for å innføre sirkulær forretningspraksis (77 prosent).

Powered by Labrador CMS