Frukt & grønt

Frukt- og grønnsaksgrossistene og leverandørene sliter tungt nå, melder Gry Sørensen i Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund.

– Nå er det skikkelig krise

En femtedel av markedet for frukt og grønt er borte.

Publisert Sist oppdatert

Gry Sørensen er daglig leder i Norges- Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) og Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor (FGS).

– Nå er det skikkelig krise. Nær 20 prosent av markedet for frukt og grønt er borte, sier hun – og sikter til storkjøkkenmarkedet; hoteller, restauranter, kantiner og skoler – og avlysning av stort sett alt av konferanser og fysiske møter ute i bedriftene.

Flere har allerede permittert ansatte, enda flere har sendt ut varsel

Med unntak av enkelt leveranser til sykehjem og sykehus, er det bråstopp i storkjøkkenmarkedet.

– Når markedet er borte, hjelper det dem som er avhengig av storkjøkkenmarkedet lite at matindustrien er definert som en samfunnskritisk funksjon, sier hun.

LES MER | Rådet for matvareberedskap: – Vi har god kontroll

Null i omsetning

Nå sitter mange av hennes medlemsbedrifter som leverer i dette markedet i krisemøter.

– Flere har allerede permittert ansatte, enda flere har sendt ut varsel. Særlig små aktører som er avhengige av sine faste leveranser, rammes hardt. Flere forventer null i omsetning så lenge koronasituasjonen vedvarer, sier Sørensen.

Venter forverring

Nå har Sørensen fra sitt hjemmekontor all oppmerksomheten rettet mot koronasituasjonen, men det er flere bekymringer i vente: Den norske veksthussesongen går snart inn i sin hovedsesong.

– I tillegg frykter vi for den kommende norske frilandssesongen om situasjonen vedvarer, sier Sørensen.

– Vi bekymret for situasjonen fremover dersom viktige salgskanaler opphører. Dette kan få uønskede konsekvenser for de norske produsentene med markedsforstyrrelser som overproduksjon, lave priser og økt matsvinn. Norske produsenter som har planlagt sin produksjon for storkjøkkenmarkedet kan miste sin omsetning til et marked som per nå ikke eksisterer.

På toppen kommer trolig betydelige utfordringer med å skaffe nok sesongarbeidere til innhøstingen av ikke minst frukt og bær.

Nå ber Bama og Gartnerhallen myndighetene legge til rette for innhøsting uten utenlandske arbeidere.

LES MER | Tilnærmet normal produksjon hos Diplom-Is

Enighet om krisepakke

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen. Her er hovedinnholdet, slik NTB gjengir det:

  • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G (snaut 600.000 kroner) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

  • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G.

  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.

  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

  • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

  • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

Powered by Labrador CMS