Nyheter

Mattilsynet fant regelbrudd i mer enn halvparten av dyreholdene

Mer enn tusen dyrehold ble kontrollert av Mattilsynet i årets første fire måneder. 53 prosent av dem brøt regler, men få av regelbruddene var alvorlige.

Publisert Sist oppdatert

­Mattilsynet kontrollerte dyrevelferden for landdyr i dyrehold, under transport og på slakteri i perioden 1. januar til og med 30. april.

Få alvorlige brudd

– Vi var på tilsyn i 1.028 dyrehold totalt og gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 794 av dem. For 67 prosent av tilsynene ble det ikke gitt forhåndsvarsling. Det ble oppdaget brudd på dyrevelferdsregelverket i 53 prosent av sakene, men få brudd som innebærer alvorlig vanskjøtsel, heter det i rapporten fra Mattilsynet.

At andelen regelverksbrudd er såpass høy, må vurderes i lys av at det oftere gjøres tilsyn i dyrehold der Mattilsynet mener det er risiko for dårlig dyrevelferd.

Åtte dyrehold avviklet

I 12 dyrehold ble det funnet alvorlig vanskjøtsel. Det er 4 flere enn i samme periode i fjor, men likevel et lavt tall sett opp mot det totale antallet dyrehold.

Det ble fattet vedtak om avvikling i åtte dyrehold.

Her er flere tall fra statistikken:

  • Mattilsynet ila 11 personer forbud mot aktivitet med dyr, som er 6 flere enn for samme periode i fjor.
  • Mattilsynet brukte overtredelsesgebyr i 14 dyrehold. Det er fem færre enn for samme periode i fjor.
  • Mattilsynet anmeldte dyreholdere til politiet i 16 dyrehold. Dette er en økning på 10 dyrehold fra samme periode i fjor.
  • Mattilsynet registrerer videre en nedgang på 18 prosent til 3.038 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i første kvartal.
Powered by Labrador CMS