Nyheter

Mange innspill til definisjon av emv

I april inviterte næringsdepartementet dagligvarebransjen til å gi innspill til Samfunnsøkonomisk Analyse AS sitt forslag til definisjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer. 16 aktører har tilkjennegitt sine synspunkter.

Publisert Sist oppdatert

­– Jeg takker for alle innspillene vi har mottatt om definisjonen av kjedenes egne merkevarer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Definisjonen vil være viktig i det videre arbeidet med å kartlegge omfanget av egne merkevarer, og å vurdere virkningen av egne merkevarer på konkurranseforholdene i verdikjeden for mat, sier næringsministeren.

Foreslår tredelt definisjon

Nærings- og fiskeridepartementet lyste før jul ut et utredningsoppdrag om å kartlegge lønnsomhet, selskapsstrukturer, vertikal integrasjon og kjedenes egne merkevarer (EMV) i verdikjeden for mat. Resultatet av kartleggingen vil utgjøre grunnlaget for en analyse av virkningene av EMV og vertikal integrasjon på konkurransen i verdikjeden for mat. Vertikal integrasjon innebærer at aktører driver virksomhet på flere ledd i verdikjeden, f.eks. produksjon, distribusjon og videresalg. Samfunnsøkonomisk Analyse AS er tildelt oppdragene.

Som del av kartleggingsoppdraget har Samfunnsøkonomisk Analyse foreslått en tredelt definisjon:

  1. Handelens egne varemerker (EMV) er varemerker som eies av handelsaktører med detaljistsalg. Handelsaktøren eier merket og derigjennom kontrollerer resept, design og distribusjon av varer som kan bruke varemerket. EMV selges hovedsakelig i handelsaktørens egne utsalgssteder, definert som at minst 80 prosent av omsetningen av varemerket skjer her.
  2. Uavhengige varemerker (UMV) er varemerker der den som eier varemerket er uavhengig av handelsaktørene, dvs. uavhengighet i form av fravær av eiermessige eller andre formelle bindinger.
  3. Handelens tilknyttede varemerker (TMV) er varemerker eid av leverandører til handelsaktører, men der det eksisterer vertikale kontrakter eller andre bindinger mellom leverandøren og en handelsaktører.

Endelig forslag til definisjon vil inngå i Samfunnsøkonomisk Analyse sin rapport fra kartleggingsoppdraget.

Næringsministeren har invitert bransjen til å komme med innspill til forslaget til definisjon. Departementet sendte en skriftlig henvendelse til sentrale aktører i dagligvarebransjen. Det har også vært mulig for andre aktører å gi innspill.

Departementet har mottatt 16 innspill til definisjonen fra ulike aktører. De fleste aktørene er i utgangspunktet positive til Samfunnsøkonomisk Analyse sitt forslag til definisjon, men foreslår noen justeringer. Det har kommet flere innspill om at definisjonen må være klar, tydelig og avgrenset, og at grensesnittet mellom de ulike kategoriene bør tydeliggjøres. Noen aktører foretrekker en todeling av definisjonen. Departementet har mottatt innspill fra følgende aktører:

Powered by Labrador CMS