Nyheter

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er i dialog med staten om alternative måter å gjennomføre årets jordbruksoppgjør på.

Leter etter alternativ løsning for jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret 2020 kan ikke gjennomføres på ordinær måte.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom bekreftelsen fra Landbruksdepartementet:

«Staten og jordbruksorganisasjonene er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i. Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.»

Som Matindustrien meldte tidligere i uka er hele jordbruksoppgjøret i fare på grunn av koronasituasjonen.

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket.

– Priser for produkter bonden produserer, blir fastsatt med virkning fra 1. juli på bakgrunn av jordbruksoppgjøret på våren. Dette vil bli påvirket av en eventuell utsettelse av forhandlingene, sa Bondelagets Lars Petter Bartnes tidligere i uka.

– Situasjonen tilsier at det er helt umulig med ordinære forhandlinger nå. Det er stor usikkerhet i grunnlagsmaterialet vi bruker og det er betydelig utfordringer med sjølve gjennomføringen sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, i en pressemelding.

Nå gjenstår det å se hva slags alternativ løsning partene kommer fram til for å få gjennomført oppgjøret.

Powered by Labrador CMS