Nyheter

Bildet viser en låvebrann i Sauda kommune i juni 2023. Verken personer eller dyr kom til skade. Foto: Politiet i Sør-Vest | NTB

Lavest antall branner i landbruket på ti år

2023 ble året med det laveste antallet landbruksbranner siden registreringen startet i 2014. God forebyggende innsats fra bøndene, med satsing på brannforebyggende el-kontroll, er hovedforklaringen.

Publisert Sist oppdatert

Landbruket har hatt en fallende trend i branner siden brannforebyggende el-kontroll ble innført i 2014. Da var antallet branner i driftsbygninger 247. Med 101 branner i fjor er tallet mer enn halvert siden toppåret for 10 år siden, melder Landbrukets brannvernkomité.

Dyr omkom i seks branner

«Likevel omkom det husdyr i seks branner i 2023, og landbruket vil fortsette den forebyggende innsatsen med uforminsket styrke til nullvisjonen for husdyrbranner er nådd», lover brannvernkomiteen i en pressemelding.

Systematisk forebyggende arbeid og samarbeid mellom myndigheter, landbruksnæringen og forsikringsbransjen, er årsakene til at antallet landbruksbranner har falt jevnt og trutt de siste ti årene.

Krav om kontroll hvert tredje år

Det er Mattilsynet som forvalter regelverk som regulerer hold av de ulike produksjonsdyrene. I regelverket er det krav om brannvarslingsanlegg, opplyser Landbruk- og matdepartementet (LMD).

Landbrukets brannvernkomité peker på feil i elektriske anlegg som hovedårsaken til branner i landbruksbygg. Det er krav om kontroll av det elektriske anlegget i driftsbygninger med husdyr hvert tredje år

Landbrukets brannvernkomité består av brukerorganisasjoner, forsikringsselskaper og offentlige myndigheter. Det gjennomfører et løpende arbeid på ulike nivåer for å forebygge brann og samordne tiltak.

Powered by Labrador CMS