Nyheter

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) møtte mandag Norges Bondelag ved leder Bjørn Gimming og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved leder Tor Jacob Solberg.

Landbruksministeren vil hjelpe tørkerammede bønder

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) er bekymret og sier hun vil hjelpe bønder som sliter med tørken. – Situasjonen er alvorlig mange steder, sier Borch

Publisert Sist oppdatert

Flere uker med rekordvarme i Sør-Norge og på Østlandet har ført til ekstrem skogbrannfare og trøbbel for landbruket. Bøndene flere steder begynner å se at årets avlinger kommer til å bli ødelagte eller i beste fall kraftig redusert.

– Det er en enorm tørke. Særlig i Viken, Innlandet, Rogaland, Agder og i Vestfold og Telemark Situasjonen er alvorlig mange plasser, vi ser mange steder at matkornet er gått tapt allerede. Nå må det settes i gang tiltak for å sikre at vi fortsatt har produksjon av grovfôr, mat til dyra, den neste sesongen, sier Borch til NTB.

– Jeg må si at jeg som landbruks- og matminister går hver dag venter på et skikkelig regnskyll, sier Borch videre.

Møtte bøndene

Mandag tok hun initiativ til å møte bondeorganisasjonene for å drøfte situasjonen. Hun fikk overlevert en liste på ni punkter fra Norges Bondelag med innspill til hva som kan gjøres for å avlaste bøndene som er rammet.

Problemene som følge av tørken er sammensatt. På den ene siden har såkornet mange steder aldri begynt å spire, eller blitt svidd av sola. På den andre er avlingene av gresset, som skal bli vinterfôr til kuer, kalver og sauer, bare blitt en tredel av hva det vanligvis blir. Dette kan skape fare for matmangel for dyra til vinteren og føre til at dyr må slaktes.

Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier innspillene til Borch er skissert i tråd med erfaringene fra tørkeåret 2018.

Lange konsekvenser

– Det tar to, tre år å avle fram en ny melkeku, så hvis man slakter den av mangel på fôr kan dette få varige konsekvenser dersom vi ikke gjør noe nå, sier Gimming til NTB.

På grunn av mangelen på gress er første punkt på lista fra bondeorganisasjonene, at kornprodusenter skal få samme arealtilskudd dersom de høster grønt korn som kan pakkes som grovfôr.

– Mange steder i Innlandet har den viktige førsteslåtten av gress, den som blir til vinterfôr til dyra, bare vært en tredel av forventet avling. Derfor vil vi nå be om mulighet til å pakke grønt korn i rundball, slik at det i stedet kan brukes til dyremat til vinteren, sier leder Elisabeth Gjems i Innlandet bondelag til NTB.

Gjems forklarer at reglene for å få utløst støtte for kornproduksjon avhenger av at kornet er tørket. Dersom bøndene nå pakker det grønt vil det derfor ikke være i overensstemmelse med bestemmelsene.

Formuesskatt på fôr

Leder Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag understreket at tørken også rammer korn-, frukt- og bærprodusenter.

– Det handler om bøndenes evne til å stå i en situasjon med presset likviditet. De trenger nå tydelige signaler om at det er vilje til å ta vare på norsk matproduksjon når det gjelder selvforsyning og at vi skal ha trygg mat i lang tid også fremover, sier Solberg.

Han forklarer at mange bønder også har havnet i likviditetsproblemer fordi det fôret som de allerede har liggende, har steget kraftig i verdi og dermed utløst en tilleggsskatt.

– Dette har blitt mer verdt på grunn av økte gjødselpriser. Så selv om en ikke tjener mer penger, så må man betale økt skatt og dette er en ting som har ført til at mange nå har fått det ekstra vanskelig, sier Solberg.

Ikke mye regn i sikte

Meteorologisk institutt opplyser mandag til NTB at det ikke er utsikter for store nedbørsmengder over Østlandet i nær framtid. Etter er en over fire ukers uvanlig varm periode er det tørt langt ned i bakken over stort sett hele det sørlige Norge.

– Det er ventet noen byger i dagene framover, men det vil ikke bli nok til at det monner i første omgang, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS