Nyheter

Arbeiderpartiet, her med landbrukspolitisk talsmann Nils Kristen Sandtrøen, vil stoppe unntaksordningen for landbruket i Stortinget. NTB scanpix og Stortinget

Landbrukets unntaksordning kan bråstoppe på Stortinget

Arbeiderpartiet ønsker å stoppe regjeringens unntaksregler for dagpenger i landbruk, skogbruk og gartneri.

Publisert Sist oppdatert

Med støtte fra for eksempel SV, har Arbeiderpartiet nok stemmer til å stoppe ordningen når den kommer til Stortinget. Koronalovens sikkerhetsventil betyr at dersom en tredel av Stortingets medlemmer krever det, må regjeringen straks oppheve forskriften.

Arbeiderpartiet vil avvise denne ordningen

Her er det et stort men: Forskriften om endring i dagpengeregelverket er ikke klar, og det er derfor så langt ukjent om regjeringen hjemler endringen i koronaloven eller prøver seg på en ordinær forskriftsendring. Det store spørsmålet er om en endring av det omfattende regelverket for dagpenger kan kalles «ordinær».

SISTE: – Regjeringen skal ikke bruke koronaloven for unntaksordninger, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet til VG torsdag ettermiddag.

Spesialordning

Onsdag ettermiddag sendte landbruks- og matminister Olaug Bollestad ut pressemeldingen som forteller at regjeringen har innført en ordning som gjør at permitterte og arbeidsledige som vil jobbe i landbruk, skogbruk og gartneri bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet til Nav.

LES MER: Innfører unntaksordning for jordbruk, skogbruk og gartneri

Disse næringene har et skrikende behov for sesongarbeidskraft i forbindelse med blant annet våronna, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har jobbet hardt for å finne løsninger.

Snur reglene opp ned

Nils Kristen Sandtrøen er landbrukspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, og sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han er kritisk til unntaksordningen:

– Dette snur opp ned på dagpengeordningen, og kan skape presedens på en uheldig måte.

Sandtrøen mener regjeringen heller må satse på Navs ordinære kanaler for å skaffe arbeidskraft til landbruket.

– Det er mange studenter og ungdom som ikke er i jobb. I tillegg er det mange står uten arbeid helt uavhengig av koronakrisen. I noen regioner er det normalt opp mot 40 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder som står utenfor arbeid. Flere personer ville hatt glede av å bli rekruttert inn, sier han.

Blankofullmakt for lav lønn

Stortinget har bedt regjeringen legge til rette for økt produksjonen i landbruket, sikre arbeidskraft og sammen med partene i arbeidslivet sørge for at lønns- og arbeidsvilkår er tilstrekkelige.

– Unntaksordningen er en urimelig blankofullmakt for dårlig betaling. Vedtaket vårt i Stortinget ble gjort på tirsdag. At Røe Isaksen skal ha gitt en beskjed til LO på mandag om hvordan de tenkte å løse dette holder på ingen måte, sier Sandtrøen.

Han krever at regjeringen nå setter seg ned med partene i arbeidslivet og finner gode løsninger som følger opp Stortingets vedtak.

I denne sammenhengen betyr det NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Fellesforbundet ikke involvert

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke bekrefter på forespørsel fra Matindustrien at hans organisasjon og NHO sentralt har deltatt i diskusjonene om unntaksordningen.

Fellesforbundets forbundssekretær Knut Øygard:

– Vi har ikke vært involvert i det hele tatt, men vi er kjent med statsråd Røe Isaksen informerte LO sentralt om at det ble jobbet med en slik ordning, sier han.

Foto Fellesforbundets Knut Øygard bekrefter at Fellesforbundet ikke har vært involvert i diskusjonene. Foto: Fellesforbundet

Fellesforbundet liker unntaksordningen dårlig:

– Den er mildt sagt trøblete. Vi mener den verken er målrettet eller kostnadseffektiv, sier Øygard.

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke sier dette:

– Det har vært kontakt mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Mat og Drikke om arbeidskraftutfordringene i jordbruket og gartneriene, men Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke har ikke hatt direkte dialog om denne konkrete løsningen.

Og:

– NHO Mat og Drikke mener endringen regjeringen har varslet er et godt bidrag til å sikre arbeidskraft for å opprettholde matproduksjonen i jordbruket og grøntsektoren nå.

Møte med statsråden i dag

Røe Isaksen er ansvarlig statsråd for dagpengereglene, ikke Bollestad, selv om det var hun sendte ut pressemeldingen. Meldingen inneholder knapt noen detaljer om praktisk gjennomføring, forskriften er heller ikke sendt på høring ennå.

– Vi vil avvise denne ordningen, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skal klokka 14 i dag ha et skypemøte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener sterke krefter i landbruket ønsker å beholde det lave lønnsnivået fordi det er lønnsomt. Her er han fotografert under Senterpartiets landsmøte på Hamar i 2019. Foto Terje Pedersen / NTB scanpix

Der vil komitemedlem Per Olaf Lundteigen (Sp) ta opp spørsmålet om den midlertidige unntaksordningen for landbruk, skogbruk og gartneri.

– Statsråd Bollestad skriver rett ut i sin pressemelding at dagpengene per time er høyere enn allmenngjorte minstelønnssatser i jordbruket (123 kroner/time for sesongarbeidskraft over 18 år), og derfor innføres ordningen. Samtidig er jordbruket samfunnskritisk næring, ifølge statsråden.

– Nå må folk våkne. Det er ikke grenser for kreativitet fra Bondelaget, NHO og regjeringen for å holde prisene på norsk arbeidskraft nede, samtidig som prisene på import av matvarer og utenlandske arbeidsfolk stiger. Stortinget må snarest anmode partene om å reforhandle allmenngjort tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene, sier Lundteigen.

Tidligere i uka kritiserte han Bondelagets frikortforslag for å undergrave dagpengeordningen.

Etter at Bollestad slapp nyheten fra regjeringen om «Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket» sier Lundteigen dette:

– Dette undergraver fullstendig prinsippet bak dagpengeordningen. Jeg tror heller ikke ordningen blir mulig å kontrollere eller at en slik særordning bare kan gjelde jordbruk, skogbruk og gartneri.

Flere saker fra matindustrien.no om lønnsdebatten i landbruket:

Powered by Labrador CMS