Nyheter

Oslo Havn er Norges største havn for import av mat. Nå skjermer Mattilsynet og avdelingssjef Annette Haugane grenseveterinærene for å unngå stopp i importen.

Koronaviruset kan stoppe import av mat

Nye tiltak fra Mattilsynet skal sikre grensekontrollen, kjøttkontroll og eksportsertifikater for sjømat.

Publisert Sist oppdatert

– Bemanningen ved grensekontrollstasjonene er ekstra sårbar, vi kan ikke bare flytte veterinærer fra andre steder i Mattilsynet til grensekontrollstasjonene. Grenseveterinærene er få og det krever en viss opplæring for å gjøre den jobben, sier avdelingssjef Annette Haugane i avdeling for grensekontroll og import i Mattilsynets region Stor-Oslo.

Mattilsynet er statens utøvende organ på matområdet med ansvar for hele matkjeden.

I verste fall vil koronasmitte ved Mattilsynets grensekontrollstasjoner kunne føre til at importen av mat fra tredjeland som krever grensekontroll bli stanset midlertidig. Dette gjelder animalske produkter og noe andre matvarer fra land utenfor EU/EØS som er definert som risikoprodukter av EU, for eksempel hasselnøtter fra Tyrkia og peanøtter fra USA.

Vurderer tiltak fortløpende

– Vi vurderer fortløpende tiltak for å sikre at vi skal opprettholde bemanningen. Som en viktig samfunnsaktør er Mattilsynet opptatt av at vi skal kunne utføre våre oppgaver i hvis mange av de ansatte er smittet og fraværende fra jobb. Ikke minst gjelder dette jobben vår i samfunnskritiske funksjoner som kjøttkontrollen på slakteriene, grensekontrollstasjoner og kontorer som utsteder eksportsertifikater for sjømat.

Haugane opplyser at Mattilsynet har satt stab som følger opp beredskapsplaner, kartlegger kapasitet, vurderer sårbarhet og iverksetter tiltak for å sikre nødvendig bemanning på viktige steder.

LES MER | Norge importerte landbruksprodukter til en verdi av 71 milliarder i 2019

Prioriterer kontrollen

Mattilsynets grensekontroll ved Oslo Havn har tre grenseveterinærer og ledes av ansvarlig grenseveterinær Joachim R. Johnsen. Nå begrenses grenseveterinærenes fysiske kontakt med omverdenen for å skjerme dem best mulig, slik at de kan gjøre jobben sin.

– Vi jobber med å få på plass et system som sikrer at en av oss alltid er på jobb for å foreta pliktige grensekontroller av mat og fôr, sier Johnsen.

Grensekontrollen har strenge hygienetiltak, og de er skjerpet ytterligere i disse dager.

Dersom han selv skulle bli syk eller pålagt karantene, kan andre steppe inn. Mattilsynets grensekontroll ved Oslo Havn, som er den største målt i volum som passerer, har en backupavtale med grenseveterinærer fra Borg havn i Fredrikstad og Larvik havn.

– Vi legger nå alt annet til side for å sikre at mat og fôr kommer fram som det skal, sier Johnsen.

Situasjonen er ikke blitt lettere av at alle Oslos skole og barnehager stenger, som i landet ellers. Johnsen forteller at alle grenseveterinærene ved Oslo Havn har barn som berøres.

Mattilsynets grensekontroll

  • Den veterinære grensekontrollen skal forebygge spredning av svært smittsomme dyresykdommer fra andre land til Norge og EU, slike som munn- og klauvsyke og svinepest, og den skal sikre at maten som vi importerer er helsemessig like trygg å spise som mat som er produsert i Norge.

  • Alle animalske produkter som importeres fra tredjestater (land utenfor EU/EØS) skal godkjennes ved veterinær grensekontrollstasjon før de kan tas inn.

  • Dette gjelder også for enkelte sammensatte produkter som består av både vegetabilske og animalske bestanddeler, samt for høy og halm.

  • EØS-avtalen forplikter Norge til å ha samme regelverk for kontroll med import av disse produktene som EU. Varer som godkjennes importert til Norge blir dermed også godkjent for hele EØS-området.

Kilde: Mattilsynet

Powered by Labrador CMS