Jordvern

Kampen om den dyrkede og dyrkbare jorda skjer daglig når industri, boliger, samferdsel og annen infrastruktur trenger nye arealer. Jordvern blir derfor stadig viktigere. Her et glimt fra jordbrukslandskap Kroerdalen.

Kommuner kan søke om pengestøtte
til egen jordvernstrategi

Som planmyndighet er kommunene helt sentrale i arbeidet med jordvern. Nå kan de søke tilskudd til sitt arbeid med å lage en egen jordvernstrategi. I år ligger det 1,87 millioner kroner i potten, opplyser Landbruksdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Kommunene som fikk søknaden sin innvilget i fjor, fikk i gjennomsnitt tildelt 100.000 kroner. Størrelsen på tilskuddsbeløpet kan likevel variere etter antall søknader og om flere kommuner går sammen om å søke, understreker Landbruksdirektoratet.  Kommunene må derfor oppgi ønsket beløpet i søknaden.

Rammen i statsbudsjettet er økt fra 1,46 millioner i fjor til 1,85 millioner i år.

Tilskuddsordningen for kommunale jordvernstrategier ble etablert i 2022. Siden da har 26 kommuner mottatt midler til å utarbeide sin egen kommunale jordvernstrategi (se hvem som fikk tidligere i slutten av artikkelen).

Kan bli et unikt verktøy

– Kommunestyrene har fått ny sammensetning etter valget i fjor høst, og mange er i startgropa eller kanskje i gang med å se på rullering av kommuneplanens arealdel. I denne prosessen kan jordvernstrategien bli et unikt verktøy for å få sikre økt lokal kunnskap om arealene og å kunne ta smarte valg for matjorda i kommunen, mener Oda Gundersen Rolfsjord,  rådgiver i Landbruksdirektoratet.

I lys av den endrede geopolitiske situasjonen er jordvernets betydning for norsk matsikkerhet blitt forsterket, bedre kunnskap om konsekvenser av klimaendringer og andre forhold som kan svekke global matproduksjon.

Kampen om arealer

Kampen om den dyrkede og dyrkbare jorda skjer daglig når industri, boliger, samferdsel og annen infrastruktur trenger nye arealer. Og den skjer i kommunene som er planmyndighet. Jordvern blir derfor stadig viktigere, skriver direktoratet i en pressemelding.

– Når kommunene lager sine egne jordvernstrategier, gjennom en bred prosess både med politikere, fagfolk og innbyggere, vil det kunne skape økt oppmerksomhet og bevissthet lokalt om verdien av dyrka og dyrkbar jord, kommenterer Gundersen. 

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er en del av den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021. Tilskudd kan gis til kommuner som utarbeider en lokal jordvernstrategi. 

Tilskuddspotten har økt årlig siden oppstart i 2022. I år ligger det 1,87 millioner kroner i den.

Landbruksdirektoratet vil prioritere søknader etter følgende kriterier dersom det blir mange om beinet:

  • Kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal.
  • Kommuner som snart skal rullere kommuneplanen.
  • Kommuner med arealer ute av drift.
  • Geografisk spredning av kommunene kan også tillegges vekt.

Søknadsfristen er 20. august. 

Disse 26 er i allerede gang

Her er oversikten over kommunene som har fått tilskudd tidligere og som har kommet i gang med sin lokale jordvernstrategi: Follo (Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Ås og Vestby), Vestvågøy, Ringsaker, Gran (Gran, Nittedal, Jevnaker), Østre Toten, Ørsta, Melhus, Bærum, Ål, Moss og Råde, Alstahaug, Lyngdal, Hadsel og Sortland, Arendal, Lier, Aurskog-Høland, Eidsvoll og Giske.

Powered by Labrador CMS