Tariff 2024

Fristen for uravstemning i kjøttindustrien er satt til 27. mai.

Kjøttindustrien og bryggeriene kom i mål
etter forhandlinger

NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er blitt enige om både overenskomsten for kjøttindustrien og den for bryggerier og mineralvannfabrikker. 

For kjøttindustriens overenskomst (nr. 134)  ble partene enige om følgende:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 216,15 kroner inklusiv det generelle tillegget (med virkning fra 1. mai i år)
  • Generelt tillegg til alle på 7 kroner (med virkning fra 1. mai i år)
  • Justering av 1 års ansiennitet til 4,50 kroner pr. time (med virkning fra 1. mai i år)
  • Justering av fagbrevtillegg til 14,50 kroner pr. time (med virkning fra 1. mai i år)

Fristen for uravstemning er satt til 27. mai klokka 12.

Arbeidsutvalg skal forenkle overenskomsten

Forhandlingene om overenskomsten for bryggerier og mineralvannfabrikker (nr. 148) ga følgende resultat:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 216,15 kroner inklusiv det generelle tillegget (med virkning fra 1. mai i år)
  • Generelt tillegg til alle på 7 kroner (med virkning fra 1. mai i år)
  • Justering av 1 års ansiennitetstillegg med 110 kroner pr uke (med virkning fra 1. mai i år)
  • Justering av fagarbeidertillegg med 1,50 kroner per time, fra 14 til 15,50 kroner. (med virkning fra 1. mai i år).

Fagarbeidertillegg og ansiennitetstillegg gis med utgående effekt.

Det ble dessuten nedsatt et arbeidsutvalg som skal jobbe videre med kompetanse og forenkling av overenskomsten (tariffavtalen).

Enighetsprotokollen kan du lese her 240424 Enighetsprotokoll bryggeri.pdf

Fristen for uravstemning er satt til 27. mai klokka 12.

Powered by Labrador CMS