Nyheter

Geir Pollestad (Sp) leder næringskomiteen på Stortinget.

«Kjedenes makt er problemet»

– Den eksplosive veksten i kjedenes egne merkevarer handler om å flytte makt fra de tusenvis som produserer mat til de tre som selger den.

Publisert Sist oppdatert

Slik kommenterer Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) debatten om veksten i dagligvarekjedenes egne merkevarer etter at Nortura-direktør Kjell S. Rakkenes gikk ut og sa at selskapet frykter for hele den uavhengige matindustriens framtid.

Pollestad er leder i næringskomiteen på Stortinget, som innen 15. desember skal avgi innstilling om stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaresektoren – «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene».

LES MER | Ber Stortinget begrense kjedemakten

Makt og penger

Pollestad mener Nortura har et poeng:

– Kombinasjonen av egne merkevarer og oppkjøp av leverandører handler om kjedenes ønske om å ta makt og penger fra leverandørleddet, sier han.

Nortura har siden 2012 produsere egne merkevarer for flere av dagligvarekjedene, det gjelder både kjøtt og egg.

– I hvilken grad mener du Nortura – som også er markedsregulator – selv har ansvar for å ha havnet i dagens krevende situasjon?

– Det må Nortura svare for selv, men jeg tviler på det hadde vært mulig å ta imot så mye slakt som Nortura gjør uten å få solgt store mengder kjøttdeig, svarer Pollestad.

Kjøttdeigmarkedet er i dag fullstendig dominert av kjedenes egne merkevarer, som har rundt 80 prosent av markedet.

Ser på emballasjen

Kjedenes egne merkevarer er berørt i en rekke høringsinnspill til dagligvaremeldingen, men regjeringen har i stortingsmeldingen ikke fremmet konkrete forslag for denne delen av markedet.

– Vil ditt parti fremme egne forslag på dette området?

– Det er flere ting vi ser på. Det viktigste ved behandlingen er at vi er klare på problembeskrivelsen og at det er kjedenes makt.

Pollestad sier Senterpartiet er villig til å regulere dette markedet strengt.

– Et eksempel er at vi ikke mener det er ok at samme emballasje brukes på norske produkter og importerte, slik det for eksempel skjer med «Folkets kjøttdeig».

«Svært sterk dagligvarebransje»

Som leder i næringskomiteen er Geir Pollestad vel kjent med lobbyvirksomhet:

– Vi vil holde kortene tett til brystet, fordi vi er utsatt for en svært sterk dagligvarebransje, sier han.

Innstilling innen 15. desember

Næringskomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling senest 15. desember. 5. januar 2021 debatteres og behandles dagligvaremeldingen i Stortinget. Disse sitter i komiteen:

  • Høyre (4): Margunn Ebbesen, Guro Angell Gimse, Kårstein Eidem Løvaas (saksordfører for dagligvaremeldingen) og Tom-Christer Nilsen

  • Arbeiderpartiet (4): Terje Aasland, Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth og Nils Kristen Sandtrøen

  • Fremskrittspartiet (2): Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt

  • Senterpartiet (2): Geir Pollestad (leder komiteen) og Geir Adelsten Iversen

  • Sosialistisk Venstreparti (1): Torgeir Knag Fylkesnes

  • Kristelig Folkeparti (1): Steinar Reiten

  • Venstre (1): André Skjelstad

Kilde: stortinget.no

Powered by Labrador CMS