Nyheter

Landbruks- og matminister Olaug innfører spesialordning for daggpenger for å sikre nok arbeidskraft i jordbruk, skogbruk og gartneri.

Innfører unntaksordning for jordbruk, skogbruk og gartneri

Dagpengemottakere trenger bare å føre halvparten av timene på meldekortet til Nav.

Publisert Sist oppdatert

Det melder landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding nå i ettermiddag.

Samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt, trenger landbruket arbeidskraft. For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket.

Derfor innfører regjeringen en midlertidig ordning med redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri.

Dermed har Norges Bondelag fått delvis gjennomslag for sitt forslag om frikort for permitterte, et forslag som Per Olaf Lundteigen i går beskrev som et forslag som vil undergrave hele dagpengesystemet.

Glede i Bondelaget

– Vi er fornøyde med at regjeringa har sett utfordringen for grøntnæringa, og nå innfører en ordning med samme intensjon som Bondelagets forslag om «frikort», sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Matindustrien.

Det er stor nå usikkerhet blant mange produsenter som nå skal bestemme seg for hva de gjør i våronna.

– Vi mener løsningen kan bidra til å motivere for arbeid i næringa, og det er viktig når behovet for arbeidskraft er stort, sier Bartnes.

Skal tjene på å jobbe

Antall timer som føres på meldekortet vil da være lavere enn det antallet timer en arbeider og får betalt for. I praksis betyr dette at de som tar seg jobb i landbruket skal tjene på det.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør at det vil være attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen skal tjene økonomisk på det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

LES MER | Per Olaf Lundteigen: – Landbruket har selv et stort ansvar for bemanningskrisen

Ett av flere tiltak

Med denne endringen har myndighetene nå fått på plass flere tiltak som vil bidra til å løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket.

Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidstakere som er i Norge adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse, og i bortvisningsforskriften som gir arbeidstakere fra EØS-land som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer mulighet til å reise inn til Norge.

Powered by Labrador CMS