Nofima

Janina Berg (fra venstre), Solveig Langsrud og Anlaug Ådland Hansen studerer synlig vekst av bakterier i det mikrobiologiske laboratoriet ved Nofima på Ås. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima)

Holder torsken god lenger

Oksygen i pakken er blant tiltakene som skal la torsken holde seg fersk i kjøledisken opptil 20 prosent lenger.

Publisert Sist oppdatert
Det er Anlaug Ådland Hansen og kollegene hennes på Nofima som har detaljkartlagt bakteriene som gjør fersk torsk dårligere.– Dette er viktig bidrag til blant annet å redusere det enorme matsvinnet vi har i Norge. Forskningen vår kan bidra til at butikkene i større grad klarer å bevare kvaliteten på produktet i hyllene, og dermed øke sjansen for at det blir kjøpt og spist, forklarer hun.Vanligvis pakkes kjøtt og fisk i en pakkegass med 60 prosent karbondioksid og 40 prosent nitrogen. Spesielt på én av bakteriene som følger torsken – Photobacterium – har gassen gitt dårlig effekt.– Ved å erstatte nitrogen med høyoksygen oppnådde vi en betydelig bedre holdbarhet, sier Hansen, som også holder på med å forske seg frem til den optimale forpakningsløsningen for fersk torsk.– Vi tester både pakkegasser og emballasje. For eksempel måler vi hvor mye av forpakningsgassen som lekker ut, forteller forskeren, som arbeider sammen med Tommen Gram og Multivac for å utvikle bedre pakkemetoder.Både den kjemiske sammensetningen og strukturen på torsken er forskjellig fra for eksempel laks. Derfor er det vanskeligere å få god holdbarhet. Nofima-forskerne har funnet spesielt tre bakterietyper som forringer holdbarheten i torsk, og som de nå forsøker å utvikle flest mulig hindre for.

Reduserer matsvinn

Tester emballasje

Powered by Labrador CMS