Nyheter

Ved Sykehuset Telemark får pasientene tilbud om fristende, energirike mellommåltider. Det bidrar også til kutt i matsvinnet.

Helse Sør-Øst skal halvere matsvinnet

Sykehusene i Helse Sør-Øst skal kutte matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Bedre mat er et av mange tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Det er ett av miljømålene som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.

I 2019 ble det kastet 957 tonn våtorganisk avfall ved sykehusene i Helse Sør-Øst. I 2020 var mengden redusert med mer enn 100 tonn, men tallet skal betydelig mer ned. Helseforetakene i Helse Sør-Øst jobber derfor bevisst og systematisk med å redusere matsvinn, og det er satt i verk flere spennende tiltak ved sykehusene, skriver helseforetaket i en pressemelding.

Velger blant ti middager

Sykehuset Innlandet har innført et matkonsept hvor pasienten velger middag fra en meny med ti middagsretter, supper og desserter. Pasienten kan også velge når de ønsker å spise middag. Matkonseptet har bidratt til reduksjon av matsvinn med 41 prosent.

– Da vi startet opp i 2019, så vi umiddelbart at det ble kastet mindre mat. Mens det tidligere ble kastet mellom 35 og 40 porsjoner hver dag, bare ved sykehuset på Lillehammer, ble dette redusert til rundt fem. Når det i løpet av ett år kastes 30 tonn mindre mat, blir det snakk om store mengder over lengre tid, sier avdelingssjef Oddvar Henriksen, som har ansvar for matforsyningen ved Sykehuset Innlandet.

Tiltaket har også ført til mer fornøyde pasienter.

– God matomsorg er viktig for god pasientbehandling, og vi ønsker at pasientene skal få næringsrik og god mat når de er innlagt på sykehus. Da er det viktig å legge til rette for at pasientene får valgfrihet til å spise det de har lyst på, når de er sultne, sier Henriksen.

Også andre helseforetak har iverksatt tiltak med god effekt. Ved Sykehuset i Vestfold kan ansatte og besøkende kjøpe mat med seg hjem gjennom «Mat med hjem»-konseptet. Denne maten kjøpes via sykehusets kantiner.

Rett mat til riktig tid

Ved Akershus universitetssykehus kaster de mindre mat etter at de flyttet middagen fra klokka 13.00 til 16.00. Tidligere kolliderte måltidet ofte med pasientbehandling, men nå får pasientene mer ro til å spise middag. Sykehuset opplyser at pasientene spiser maten som er bestilt, og at bestillingene er mer riktige. I tillegg har sykehuset en ordning hvor det selges innpakket mat til halv pris dagen derpå.

Foto Kokk Yvonne Jøranli ved Ringerike sykehus.

I Vestre Viken har de begynt å bruke kostlister for å bestille riktigere mengde mat til sengepostene. Ringerike sykehus reduserte antall middager med 20 prosent i løpet av to år etter at tiltaket ble innført – noe som tilsvarer 5.000 middagsporsjoner.

Ved Sykehuset Telemark er de også opptatt av å bestille riktig mengde mat, og ikke minst rett mat til rett pasient. Sykehuset har blant annet redusert størrelsen på middagsporsjonene, og tilbyr heller noe ekstra til pasienter som har behov for mer mat og næring.

– Vi tilbyr blant annet fristende, energirike mellommåltider, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

Hun forteller at smak, utseende og presentasjon er viktig når sykehuset utarbeider menyer.

Trippel gevinst

HR-direktør i Helse Sør-Øst RHF, Svein Tore Valsø, er leder for tverregionalt samarbeidsutvalg for klima og miljø. Han mener at tiltak mot matsvinn ofte gir trippel gevinst.

– Pasientene er mer fornøyde, det blir kastet mindre mat og sykehusene reduserer kostnader, sier Valsø.

Han forteller at sykehusene er flinke til å lære av hverandre.

– Vi ser at mange av tiltakene som fører til mindre matsvinn, blir tatt i bruk av stadig flere sykehus, og det er veldig positivt, sier Valsø.

Powered by Labrador CMS