Nyheter

Den nyetablerte grovfôralliansen krever økonomisk jamstilling av grovfôrproduksjonene med resten av samfunnet og fokus på ressursbruk i norsk landbruk. Foto: Ørn E. Borgen | NTB

Grovfôralliansen vil kjempe for produsentenes økonomi

Organisasjonene TYR, Norsk sau og geit og Geno er bekymret for økonomien til sine medlemmer – nesten 25.000 produsenter med småfe- og storfe. Nå tar de grep og etablerer grovfôralliansen.

Publisert Sist oppdatert

­Regnskapstall for jordbruket viser at de beite- og grasbaserte produksjonene har lavest inntekt i landbruket. Det siste året har det vært nedgang i antall sauer, ammekyr og underskudd på norsk melk.

Organisasjonene TYR, Norsk sau og geit (NSG) og Geno har sett seg lei av denne utviklingen og etablerer derfor grovfôralliansen.

Det nye fellesskapet krever økonomisk jamstilling av grovfôrproduksjonene med resten av samfunnet og fokus på ressursbruk i norsk landbruk.

Jamstilling betyr at den norske bonden skal ha et arbeidsvederlag per årsverk på linje med snittet av norske lønnsmottakere.

Kun 3 prosent kan brukes

Kun 3 prosent av arealet i Norge er egnet til jordbruksproduksjon. Det meste av dette arealet er kun egnet til å dyrke gras.

«For norsk sjølforsyning er ku, sau og geit vesentlig. De er de eneste som kan omdanne grasprotein til menneskemat», understreker de tre landbruksorganisasjonene i en pressemelding.

«For norsk sjølforsyning er ku, sau og geit vesentlig. De er de eneste som kan omdanne grasprotein til menneskemat.»

«Sjølforsyningsgraden er synkende da det forbrukes mindre kjøtt fra beite- og grasbaserte produksjoner. Dette erstattes av kjøtt fra kraftfôrkrevende produksjoner. Det øker behovet for import av råvarer til kraftfôr», skriver den nyetablerte alliansen videre.

Dramatisk utvikling

Beredskapskommisjonen, Riksrevisjonen og flere andre har kommet med rapporter som dokumenterer at utviklingen i landbruket ikke henger sammen med de politiske målsettingene som er økt sjølforsyning og et landbruk over hele landet, poengterer de tre organisasjonene.

TYR, Geno og NSG mener at denne utviklingen er dramatisk for samfunnet og de landbrukspolitiske målsettingene. Konsekvensene for samfunnet er alvorlige, og grovfôralliansen mener denne utviklingen må snus.

Lavest inntekt i landbruket

Alliansen viser til at de grovforbaserte produksjonene har lavest inntekt i landbruket.

«For å snu utviklingen med stadig mindre bruk av norske ressurser, må økonomien i disse produksjonene styrkes. Grovfôralliansen gir derfor faglagene sin fulle støtte i inntektskampen. Inntektsjamstilling er helt avgjørende», skriver grovfôralliansen videre.

Samtidig må det legges klare strategier for hvordan landet kan øke selvforsyning på norske ressurser og med det sikre et åpent kulturlandskap og levende bygder i hele landet, understreker organisasjonen.

Powered by Labrador CMS