Nyheter

Gransker den svenske prisveksten

Med bakgrunn i det siste årets kraftige prisstigninger, har det svenske konkurransetilsynet innledet en sektorundersøkelse av den svenske dagligvarebransjen.

Publisert Sist oppdatert

­Konkurrensverkets undersøkelser skal belyse hvordan den svenske dagligvarebransjen fungerer i lys av den kraftige prisveksten på dagligvarer det siste året, og dessuten identifisere eventuelle behov for tiltak.

Undersøkelsen analyserer blant annet utviklingen i lønnsomheten i ulike ledd i verdikjeden, deriblant grossistleddet.

Innen utgangen av 2023

I tillegg til egne undersøkelser har Konkurrensverket gitt forskere i Lund oppdraget med å kartlegge og analysere om prisveksten på dagligvarer har påvirket priskonkurransen. Resultatene av kartleggingen skal presenteres i slutten av 2023.

Powered by Labrador CMS