Dyrevelferd og smitte

Veterinærinstituttet har igjen undersøkt dyrevelferden her til lands og mener at den er god.

Gir norsk dyrehelse god attest 

Nok en gang konkluderer Veterinærinstituttet med at helsen til norske dyr er veldig bra. Men sykdomsutbrudd som fugleinfluensa gjør at man ikke kan ta den for gitt framover.

Publisert Sist oppdatert

– Dyrehelsen i Norge er meget god, men den er ingen selvfølge, mener  Merete Hofshagen, avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet ved Veterinærinstituttet.

–  At vi oppnår og holder ved like det høye nivået, er takket være målrettet arbeid og god samhandling mellom norske myndigheter, husdyrnæringene og forsknings- og forvaltningsstøtteinstitusjoner, understreker hun.

Femte rapport i rekken

Dyrehelserapporten for 2023 er den femte i rekken. Den viser at det står bra til med norske dyr, til tross for enkelte sykdomsutbrudd av listeførte sykdommer.

Et utbrudd med fugleinfluensa tok livet av minst 24.000 krykkjer i Troms og Finnmark.

– Vi har hatt flere utbrudd av fugleinfluensa i løpet av de siste årene, og vi ser at tilstedeværelsen av viruset tiltar. Og selv om fugleinfluensa hovedsakelig er en fuglesykdom, ser man økt smitte fra fugler til pattedyr på verdensbasis, sier Hofshagen.

Mattilsynet: – Vær obs på smitterisikoen

Ingunn Midttun Godal, Mattilsynets administrerende direktør, ber dem som jobber med dyr være oppmerksomme på en endring i smitterisikoen.

– Vi ser at risikobildet har endret seg de siste årene. Det er viktig at alle som jobber med dyr har oppdatert kunnskap om at risikobildet er i endring og at dette tas hensyn til i de daglige smittevernrutinene, slik at vi kan hindre utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom også i årene fremover, sier Midttun Godal.

Powered by Labrador CMS