Nyheter

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke ber regjeringen vurdere sju tiltak for å lette situasjonen for bransjen.

Foreslår sju tiltak for å begrense skadene

Mer offentlige innkjøp fra små og mellomstore produsenter er ett av dem.

Publisert Sist oppdatert

To av tre – 65 prosent – av NHO Mat og Drikkes medlemmer svarer at de har kanselleringer og lavere etterspørsel som følge av krisen. NHO Mat og Drikke har 1.600 medlemsbedrifter med rundt 36.000 årsverk.

Må unngå konkurser i sunne bedrifter

– Dette er alvorlig, særlig for en bransje med en så viktig samfunnsfunksjon som mat- og drikkenæringen. Derfor må tiltakspakkene også komme med løsninger som letter likviditetsutfordringer og opprettholder produksjon i vår industri. Det er avgjørende at regjeringen snarest presenterer en kraftfull pakke som bidrar til at ingen bedrifter som var sunne før koronakrisen inntraff er konkurs når situasjonen normaliserer seg, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Storkjøkkenmarkedet nede

Selv om selve matproduksjonen går tilnærmet som normalt, er deler av mat-, drikke- og bionæringen hardt rammet av koronakrisen.

Brubakk viser særlig til hotell, restaurant, catering, utelivsbransjen og storhusholdningsmarkedet.

– Regjeringens strenge smittevernvedtak førte til nedstenging av en bransje som omsetter for om lag 20 milliarder kroner årlig. Bryggeriene, bakerinæringen og vin- og brennevinsleverandørene er hardest rammet, men hele verdikjeden opplever usikkerhet og uforutsigbarhet.

LES MER | Stadig flere permitterer

Sju forslag sendt regjeringen

NHO Mat og Drikke har gjennom dialog med medlemsbedriftene fått god innsikt i utfordringene krisen skaper, og har utarbeidet sju tiltak som har som mål å motvirke de økonomiske konsekvensene for næringen.

– Formålet er å redusere noe av kostnadsøkningene næringen nå opplever, og samtidig å motvirke konsekvensene av at store deler av markedet for mat- og drikkeprodukter er blitt borte på kort varsel, sier Brubakk.

Her er tiltakene

Dette er en forkortet oversikt over forslagene som er oversendt regjeringen sammen med de andre innspillene fra NHO i kortform:

1) Redusert arbeidsgiveravgift mv. for å dempe kostnadsøkninger, for eksempel ytterligere midlertidige reduksjoner i arbeidsgiveravgiften og midlertidige reduksjoner i eller bortfall av avgiften på elektrisk kraft og kjøttkontrollavgiften.

2) Redusert merverdiavgift for å dempe konsekvensene av kostnadsøkninger, unngå høyere priser til forbrukerne.

3) Midlertidig betalingsutsettelse på særavgifter på mat- og drikkeprodukter for å lette likviditetssituasjonen.

4) Tilbakebetaling av særavgifter ved tap på fordringer og der avgiftspliktige varer ikke blir konsumert, gjelder særlig storkjøkkenmarkedet, gjerne omtalt som Horeca-markedet (hotell, restaurant og catering).

5) Fordeling av utsatt betaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift og eventuell utsatt betaling av særavgifter over flere terminer for å lette likviditetssituasjonen.

6) Offentlige anskaffelser av mat og drikke. En rekke små og mellomstore mat- og drikkeprodusenter berøres sterkt av forstyrrelsene i dagligvaremarkedet. Dette kan avbøtes ved at offentlige innkjøp av mat og drikke midlertidig kan rettes inn mot lokale produsenter.

7) Midlertidig betalingsutsettelse i Innovasjon Norge, som må gi både midlertidig betalingsutsettelse og lengre betalingsutsettelser for avdrag på lån. NB! Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Forenkler også prosessen for søknader om avdragsutsettelse, og innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. Forskningsrådet har forenklet og kuttet behandlingstiden for søknader til innovasjonsprosjekter og søknader til SkatteFUNN.

Powered by Labrador CMS