mattilsynet

KONTAKT: Det er de samme som kan for lite og som ikke har papirene i orden, og importørene er verre enn de norske produsentene, viser oversikten fra Mattilsynet.

For dårlige på trygg plastemballasje

Bransjen er ikke god nok til å sikre at det ikke er uønskede stoffer i matemballasjen.

Publisert Sist oppdatert
Det er Mattilsynet som har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på matkontaktmaterialer av plast.– Prosjektet viser at næringen må forbedre rutinene for å unngå at matemballasje inneholder uønskede stoffer. Det er virksomhetene som er ansvarlig for at det er trygt å bruke matkontaktmaterialer, skriver Mattilsynet.Det viktigste i det nordiske prosjektet som tilsynene er en del av, har vært å sjekke om det kan dokumenteres at materialene som er i kontakt med maten, følger reglene. Det viser seg at både kunnskapen og dokumentasjonen hos industrien er for dårlig.– Næringen må forbedre rutinene sine omkring produksjon og import av matkontaktmaterialer. Dokumentasjon av tryggheten må bli bedre. Spesielt gjelder dette importørene av matkontaktmaterialer, oppsummerer Mattilsynet.Tilsynet innrømmer samtidig at regelverket er stort og vanskelig å ha oversikt over. Begrepet «matkontaktmaterialer» omfatter emballasje, men også servise og produksjonsutstyr.I noen typer plastprodukter er det funnet ftalater. De er ikke et generelt problem, og de er på vei ut, men de finnes fremdeles.Mattilsynet har sett på 33 virksomheter; to tredjedeler er importører. 53 materialer er vurdert. Vel en fjerdedel er produsert i Norge. Nesten halvparten kommer fra andre EØS- og EU-land, mens Kina er det største landet utenfor EØS-området.12 av de 39 importerte materialene manglet den samsvarserklæringen som skal vise at produktet er utført etter kravene. Importørene hadde dårligst kunnskap, og dårlig kunnskap hang gjerne sammen med manglende samsvarserklæring.Det dårlige resultatet skyldes først og fremst at det mangler informasjon om stoffer og migrasjon når stoffene kan ha en teknologisk funksjon i maten – det som på engelsk heter «dual use additives». Denne informasjonen er viktig å få for den som bruker materialet, men samtidig vanskelig å gi for produsenten, som ikke vil gi fra seg konfidensiell informasjon.I de erklæringene som fantes, var informasjonen gjennomgående for dårlig. Bare 11 av 40 ga god nok informasjon om matkontaktmaterialet. Her er norske importører langt dårligere enn for eksempel kollegene i Danmark – der hadde alle samsvarserklæring, og fire av fem var tilfredsstillende.– Regelverket for matkontaktmaterialer er komplekst, og Mattilsynet ønsker å styrke kunnskapen og tilsynet på dette området. Vi har også en god dialog med bransjen, hvor veiledning om regelverk og korrekt bruk av matkontaktmaterialer er sentrale områder, sier Ågot Li, prosjektleder for den norske rapporten om matkontaktmaterialer i Mattilsynet.

Kan for lite

Fant ftalater

Importørene verst

Norge dårligere

Powered by Labrador CMS