Jordbruksoppgjøret 2024

Førstkommende fredag 26. april overleverer jordbrukets organisasjoner sine økonomiske krav til staten.

Disse datoene bør du huske

Årets jordbruksforhandlinger nærmer seg med stormskritt. Startskuddet går 26. april når Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag overleverer sitt felles krav til staten. 

Publisert Sist oppdatert

Staten presenterer sitt tilbud til jordbruket mandag 6. mai, opplyser Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider. 

Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Her kan du lese hvordan det gikk i fjor.

Forhandler hvert år

Staten forhandler årlig med jordbrukets organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om jordbrukets rammebetingelser. 

Det forhandles om prisbestemmelser og målpriser, nivå og fordeling av budsjettstøtten på tilskuddsordningene samt markedsordningene og markedsregulerende bestemmelser for de viktigste jordbruksråvarene.

Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

75 år siden første hovedavtale

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950. Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Hovedbestemmelsen i avtalen sier følgende:

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen. Jordbrukets forhandlingsansvar er lagt til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Statens forhandlingsutvalg oppnevnes av regjeringen.

Powered by Labrador CMS