Nyheter

Finansminister Jan Tore Sanner (H), og næringsminister Iselin Nybø (V) på pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter.

Dekker deler av de faste kostnadene

Prislapp: 10-20 milliarder kroner i måneden. Ingen avklaring for landbrukets bemanningskrise.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår at staten dekker en del av de faste utgiftene for bedriftene som er koronarammet. Den anslås å være 10–20 milliarder kroner per måned.

Forslaget ble lagt fram fredag morgen.

Bollestad: Ikke perfekt

– Alt er ikke perfekt, men vi jobber natt og dag for å finne løsninger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som ikke hadde med seg konkrete løfter til bøndene på dagens første av to pressekonferanser i regi av regjeringen.

Bollestad vier særlig de små og mellomstore bedriftene oppmerksomhet:

– Det er mange små og mellomstore bedrifter som sliter, mange er bekymret for livsverket sitt. Nå skal fellesskapet bistå.

Bollestad sa for øvrig ingenting om landbruket spesielt.

Cash, ikke kreditt

– Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Sanner (H).

Enkel ordning

Målet er at ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og den utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto, opplyser regjeringen.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

I samarbeid med Finans Norge skal det lages en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.

– Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Mer om én uke

Ordningen blir utformet i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonene og banknæringen, gjennom Finans Norge. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid, ifølge regjeringen.

Den vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

– Jeg vil takke NHO, Virke, LO og Finans Norge for godt samarbeid. Dette vil bety mye for de bedriftene som nå kjemper mot sviktende inntekter og kostnader som løper. Vi vil prioritere å få raskt på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å bruke tid på sikre en ordning med millimeterpresisjon. Så kan vi heller justere på den underveis hvis det viser seg å være behov for det, sier finansministeren.

Partene fornøyd

– Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. Regjeringen har lyttet og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– En tsunami har rullet innover norske bedrifter. Noen har mistet alle inntektene sine over natten og det blir verre, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han understreker at det ikke går an å løse krisen med lån, men at det må i kontanter på bordet.

– Pengene fra staten er helt nødvendige. Skaper vi trygghet for at bedriftene kan klare seg gjennom dette, vil også bank, leverandører og utleiere lettere kunne stille opp, sier Almlid.

LO mener at regjeringen med krisepakken som ble lagt fram fredag langt på vei svarer på kravet om å sikre arbeidsplassene for bedrifter som er hardt rammet.

– Jeg er glad for at regjeringen legger fram rammer til en ordning som svarer på dette, og som kan være et godt utgangspunkt for videre behandling i Stortinget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Kompensasjonsordningen

Regjeringen la 27. mars fram en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset.

  • Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

  • Tiltaket vil koste 10–20 milliarder per måned.

  • Skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikringer.

  • Vil i utgangspunktet gjelde i to måneder. Kan bli forlenget.

  • Skal være enkel å benytte og administrere. Det skal ta 2–3 uker fra søknad er sendt til pengene er på konto. Finansnæringen skal stå for den praktiske gjennomføringen.

  • Det opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte.

  • Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og vil være ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

  • Forslaget skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag.

Kilde: NTB
Powered by Labrador CMS