Nyheter

En av Mattilsynets grensekontrollstasjoner er Oslo Havn. Fra 1.1. 2021 må alle grensekontrollpliktige varer fra Storbritannia kontrolleres.

Brexit endrer regelverket på matområdet

Nytt regelverk får konsekvenser for handelen med Storbritannia. På matområdet gjelder det særlig animalske produkter, levende dyr, avlsprodukter og ikke-animalske risikoprodukter.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar 2021 kan ikke lenger grensekontrollpliktige varer og levende dyr fra Storbritannia flyttes fritt til Norge, men må tas inn via en grensekontrollstasjon godkjent for den aktuelle varen.

Det opplyser Mattilsynet på sine brexit-sider.

Storbritannia har forlatt EU blir definert som et tredjeland. Regelendringene trådte i kraft allerede 1. januar, og det vil heller ikke bli gitt utsettelser. Eneste unntak er varer sendt fra Storbritannia før 31.12.2020, og som ankommer Norge den første uka i januar. Disse grensekontrollpliktige varene kan tas inn uten grensekontroll.

De viktigste endringene

Her er de viktigste endringene, slik Mattilsynet beskriver dem:

  • Import av melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter for humant konsum:Forordning (EU) 2020/2207 som endrer forordning (EF) nr. 605/2010.

Endringen innebærer at Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey blir oppført i listen over tredjeland som kan eksportere melk, meieriprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter for humant konsum til EU/EØS.

Endringen blir tatt inn i Forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Endringen innebærer at Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey blir oppført i listen over tredjeland som kan eksportere visse dyr og varer beregnet på konsum til EU/EØS.

Endringen blir tatt inn i forskrift om endring i Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626.

  • Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer for humant konsum: Forordning (EU) 2020/2213 som endrer beslutning (EF) nr. 777/2007.

Endringen innebærer at Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey blir oppført i listen over tredjeland som kan eksportere kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer for humant konsum til EU/EØS.

Endringen blir tatt inn i forskrift om endring i Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Berører også eksporten

Storbritannias uttreden får også konsekvenser for eksporten av varer fra Norge til Storbritannia.

Mattilsynet understreker at bransjen har selv ansvar for selv å gjøre seg kjent med og oppfylle de kravene som Storbritannia innførte fra og med 1. januar 2021. Tilsynet oppfordrer eksportører til å ha tett kontakt med sine importører i Storbritannia om krav, rutiner og helsesertifikater.

Ved eksport til Storbritannia vil det komme nye kontrollkrav som skal gjennomføres i en tretrinns prosess. De tre trinnene gjennomføres 1. januar, 1. april og 1. juli 2021 og omfatter:

  • Forhåndsmeldinger (for importør)

  • Helsesertifikater (blant annet for levende syr)

  • Grensekontroll

Powered by Labrador CMS