Nydyrking

Det ble godkjent i underkant av 10.000 dekar for nydyrking i 2023, viser ferske KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nydyrking av jord på sitt laveste på 20 år

Ikke siden rapporteringen startet i 2005 er det blitt godkjent så lite areal for nydyrking som i 2023. Også dyrking av myr går kraftig ned, opplyser Landbruksdirektoratet.

Publisert

Endelige KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble godkjent i underkant av 10.000 dekar for nydyrking i 2023. Dette er et betraktelig fall fra toppåret 2019 da 28.000 dekar jord var nydyrket, nesten 20.000 dekar mindre.

KOSTRA står for kommune-stat-registering og er et nasjonalt rapporteringssystem som gir staten styringsinformasjon om både kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallene rapporteres hvert år til Statistisk sentralbyrå.

Høy avslagsprosent

– Nedgangen i omdisponering av dyrka jord betyr at behovet for erstatningsareal er mindre. En relativt høy avslagsprosent på nydyrkingssøknader kan også tyde på at natur- og kulturlandskapsverdiene vektes tyngre enn før, mener seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet.

En relativt høy avslagsprosent på nydyrkingssøknader kan også tyde på at natur- og kulturlandskapsverdiene vektes tyngre enn før

Det nydyrkes desidert mest i Innlandet, mer enn dobbelt så mye som i Trøndelag fylke. Deretter følger Oslo og Viken og Rogaland, viser SSBs tall for 2023.

– Forbudet fungerer

Nydyrking av myr ble forbudt i 2020, av hensyn til klima. Forbudet ga imidlertid kommunene mulighet til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Tap av produksjonsarealer, eller at myr er eneste tilgjengelige dyrkingsressurs, kan være årsaker til å få innvilget dispensasjon fra myrdyrkingsforbudet, opplyser direktoratet.

–  Statistikken viser at dispensasjon til nydyrking av myr har gått nedover siden forbudet trådte i kraft i 2020, påpeker Aud-Ingrid Krefting. 

I 2023 ble kun 169 dekar myr godkjent for nydyrking. Dette er langt lavere enn de 815 dekarene som ble godkjent i 2021, som var det første året kommunene rapporterte på dette. 

I fjor ble det søkt om å bruke 691 dekar myr til nydyrking. Det vil si at det ble gitt avslag på over 60 prosent av myrarealet det ble søkt om, skriver direktoratet i en pressemelding.

– Statistikken viser oss at forbudet mot nydyrking av myr har fungert. Den høye avslagsprosenten, viser også at kommunene praktiserer dispensasjonsadgangen på den måten lovgiver har forutsatt, understreker seksjonssjefen.

Powered by Labrador CMS