Forskning

Øyvind Fylling-Jensen (innfelt) er administrerende direktør ved matforskningsinstituttet Nofima. Prøveuttak fra fiskerinæringen er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Redusert forskningskapasitet hos Nofima

Lav kapasitet ved laboratoriene og ansatte på hjemmekontor forsinker forskningen hos Nofima.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen ved matforskningsinstituttet Nofima melder om en krevende hverdag, men at det tross alt står bra til.

– Som alle bedrifter i Norge, er også Nofima påvirket av situasjonen. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittepresset og har innført hjemmekontor for de aller fleste av våre ansatte, sier han.

Utfordringen ligger i hvordan våre oppdragsgivere vil bli påvirket av koronakrisen

Varigheten avgjørende

– Hva slags konsekvenser for situasjonen for forskningen deres?

– I den tidlige fasen har våre forskere og ingeniører i stor grad kunne bearbeide eksisterende resultater, eller de arbeider med søknadsskriving og publiseringsarbeid. Slik aktivitet vil bli redusert når situasjonen vedvarer, svarer Fylling-Jensen.

Nofima har prioritert å opprettholde aktiviteten ved laboratorier og forsøksstasjoner som leverer analyser og fôr til havbruksnæringen.

Flere søknadsfrister for prosjektutlysninger i Forskningsrådet og EU er utsatt.

– Utfordringen ligger i hvordan våre oppdragsgivere vil bli påvirket av koronakrisen, og om de på sikt vil redusere eller utsette sin forskningsinnsats.

Sesongbetingede utsettelser

Stengte lokaler gir det vært begrensede muligheter til å gjennomføre arbeid på laboratoriene som bearbeider prøvemateriale som skaper resultater som brukes av forskerne. Reisebegrensningene hindrer forskere, teknikere og ingeniører i å reise til oppdragsgivere for å ta ut prøver som skal brukes i prosjektene.

– Dette har ført til både forsinkelser i prosjekter og sesongbetingede utsettelser, for eksempel innen sjømatindustrien, som har sesong, forklarer Nofima-sjefen.

Nofima har iverksatt tiltak for å få i gang laboratoriene igjen, men med begrenset kapasitet. I Tromsø og på Ås er det delvis aktivitet på laboratoriene.

Samler koronainformasjon

Nofima har ingen forskingsaktivitet direkte relatert til koronavirusutbruddet.

– Vi har medarbeidere som samler inn kunnskap og informasjon om hvordan viruset påvirker matvarer og så videre, men det er ut fra et langsiktig beredskapshensyn, sier Fylling-Jensen.

Matforskningsinstituttet Nofima

  • Næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

  • Forsker fram ny kunnskap, tjenester og resultater for matnæringene og offentlig sektor.

  • Bidrar til å utvikle bærekraftig og lønnsom industri og en effektiv offentlig sektor til beste for samfunnet.

  • Målet er å levere internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

  • Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har i dag rundt 390 ansatte.

  • Økonomi (2019): Brutto omsetning på 676 millioner kroner. Basisfinansieringen er til sammen 197 millioner kroner fra Norges forskningsråd og Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (56,8 %), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning: (33,2 %) og Akvainvest Møre og Romsdal (10,0 %)

Kilde: nofima.no

Powered by Labrador CMS