Forskning

I den ene undersøkelsen tok forskerne for seg 36 ulike plastprodukter som mat pakkes inn i. Disse kom fra USA, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland og Norge. Foto: Olga Miltsova | iStock Photos

Plast rundt maten din inneholder skadelige stoffer

Plast kan inneholde kjemikalier som påvirker både hormonbalanse, forbrenning og overføring av kroppens signaler, viser funnene til en forskergruppe ved NTNU i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

­Plast er et svært komplekst materiale som kan inneholde mange ulike kjemikalier. Noen av disse kjemikaliene kan være skadelige for deg. Det gjelder også plasten som maten din er pakket inn i, skriver Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim i en pressemelding i dag.

– Vi fant opptil 9.936 ulike kjemikalier i ett eneste plastprodukt som brukes til å oppbevare mat, sier professor Martin Wagner ved Institutt for biologi ved NTNU.

I flesteparten av disse plastproduktene fant forskerne kjemikalier som kan påvirke både utskillelsen av hormoner og forbrenningen.

Wagner har jobbet med kjemikalier i plastprodukter i flere år. Han er med i en forskergruppe ved NTNU som nå har publisert sine funn i Environmental Science & Technology. Doktorgradsstudentene Molly McPartland og Sarah Stevens fra NTNU er begge førsteforfattere av begge studiene.

Forstyrrer hormoner og forbrenning

I den ene undersøkelsen tok forskerne for seg 36 ulike plastprodukter som mat pakkes inn i. Disse produktene kom fra fem land, nemlig USA, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland og Norge.

I flesteparten av disse plastproduktene fant forskergruppen kjemikalier som kan påvirke både utskillelsen av hormoner og forbrenningen, sier professor Wagner.

Disse funksjonene er helt livsnødvendige fordi

  • hormoner er kroppens budbringere. De utskilles i flere ulike kjertler, og gjør at ulike organer kan kommunisere med hverandre.
  • forbrenning, eller metabolisme, angår hvordan kroppen utnytter næringsstoffer som skal gi oss energi og stoffer som er nødvendige for kroppen.

«Disse og tidligere funn viser at plast utsetter oss for giftige kjemikalier. De støtter teorien om at vi må designe om plasten for å gjøre den tryggere.»

professor Martin Wagner, NTNU

I den andre undersøkelsen tok forskere for seg ulike blandinger av plastkjemikalier for å se på en eventuelle virkningen de har på såkalte G-proteinkoblet reseptorer. Disse reseptorene spiller en rolle i overføringen av signaler i kroppen.

Forskere har funnet nye måter gjennom hvilke slike kjemikalier kan påvirke overføringen av signaler i kroppen.

– Vi fant 11 kjemikalieblandinger fra plastprodukter som påvirker disse signalreseptorene, sier Wagner.

Kan komme inn i kroppen

– Disse og tidligere funn viser at plast utsetter oss for giftige kjemikalier. De støtter teorien om at vi må designe om plasten for å gjøre den tryggere, sier Wagner.

Tidligere var det usikkert om kjemikaliene kan komme ut i omgivelsene under vanlige forhold, eller om de holder seg bundet i plasten. Men en annen forskergruppe slo for noen år siden fast at de fleste plastproduktene lekker kjemikalier om de ligger i vann.

Wagner var del av denne forskergruppen også. Den gang fant de blant annet kjemikalier som kan påvirke fruktbarheten hos mennesker.

Siden plast inneholder så mange ulike kjemikalier, er det fremdeles slik at forskerne bare kan identifisere noen få av dem om gangen.

«Det betyr at vi vet fint lite om virkningen av de aller fleste av disse kjemikaliene», understreker Martin Wagner.

Referanser:

Sarah Stevens, Molly McPartland, Zdenka Bartosova, Hanna Sofie Skåland, Johannes Völker, Martin Wagner. Plastic food packaging from five countries contains endocrine and metabolism disrupting chemicals. https://doi.org/10.1021/acs.est.3c08250

Molly McPartland, Sarah Stevens, Zdenka Bartosova, Hanna Sofie Skåland, Johannes Völker, Martin Wagner. Beyond the nucleus: Plastic chemicals activate G protein-coupled receptors. https://doi.org/10.1021/acs.est.3c08392

Powered by Labrador CMS