Forskning

Bakterier som kommer fra råvarer, produksjonsmiljø eller produkt, kan analyseres ved hjelp av DNA-analyser. Helgenomsekvensering av enkeltkolonier (grønne piler) gir informasjon om slektskap og egenskaper hos bakteriene, mens sekvensering av DNA, isolert direkte fra miljøprøver uten oppdyrking i forkant (blå piler), gir informasjon om sammensetningen av bakteriesamfunnet i prøven, forklarer matforskerne. Illustrasjon: Nofima

Nofima-veileder skal gi matbedrifter hjelp mot farlig bakterie

Nofima lanserer nå en veileder for norske matbedrifter som skal gi nyttig hjelp til å bekjempe den farlige bakterien Listeria.

Publisert Sist oppdatert

­Veilederen beskriver hvordan bedriftene kan bruke helgenomsekvensering i risikovurderinger og praktisk kvalitetsarbeid, opplyser matforskningsinstituttet.

Den kan du lastes ned her.

Det er matprodusenter som har ansvar for at maten er trygg, sammen med senere ledd i verdikjeden, som dagligvare, restauranter og forbrukere. Mange bruker store ressurser på å forebygge og bekjempe den farlige bakterien Listeria monocytogenes.

– Skreddersydd for norsk matindustri

– Vår nye veileder er skreddersydd for norsk matindustri, sier seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima. Foto: Nofima

– Vår nye veileder «Bruk av helgenomsekvensering for forebygging og kontroll av Listeria monocytogenes i matindustrien» er skreddersydd for norsk matindustri, fremhever seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima.

– Den tar for seg bruken av helgenomsekvensering for å forebygge og kontrollere Listeria monocytogenes i dette leddet. Dermed kan matprodusentene lettere vurdere nytteverdien av helgenomsekvensering i sin bedrift, legger hun til.

Hun har vært ansvarlig for arbeidet med veilederen.

Verktøy for effektiv bruk

– Hensikten med veilederen er at den skal være et verktøy for å bruke helgenomsekvensering effektivt i overvåking, problemløsning og opplæring, samt for kommunikasjon med leverandører, kunder og myndigheter, sier seniorforsker-kollega Annette Fagerlund i Nofima.

Hun har ledet prosjektet PathoSeq der veilederen er utarbeidet.

Seniorforsker Annette Fagerlund i Nofima har ledet prosjektet PathoSeq der veilederen er blitt utarbeidet. Foto: Nofima

Veilederen gir en oversikt over hvordan helgenomsekvensering kan brukes til å identifisere og spore Listeria-stammer i matproduksjonen, og hvordan denne informasjonen kan brukes til å forebygge utbrudd av Listeria-infeksjoner.

Ved å bruke helgenomsekvensering kan man identifisere og spore Listeria-stammer på en mer effektiv måte enn ved tradisjonelle metoder. Dette kan bidra til å øke kvaliteten på produktene og redusere risikoen for sykdomsutbrudd.

I tillegg til veilederen har Nofima-forskerne, i samarbeid med Universitetet i Oslo, skrevet en rapport som belyser regelverk som er relevant for helgenomsekvensering i matindustrien.

Juridiske regler kan påvirke bruken

En viktig barriere for å ta i bruk ny teknologi er at regelverket ikke alltid holder tritt. Nofima har sammen med Universitetet i Oslo utgitt en rapport som belyser de juridiske reglene som kan påvirke implementering og bruk av helgenomsekvensering.

Rapporten heter «Legal Regulation of Whole Genome Sequencing of Listeria monocytogenes in the Food Industry: Challenges, Attitudes, Possibilities» og tar for seg utfordringer, holdninger og muligheter i myndighetenes regulering og praksis når det gjelder bruk og deling av helgenomsekvenseringsdata.

Rapporten viser også til erfaringene og praksisene i enkelte andre europeiske land, spesielt Østerrike, og i lys av EU-regler for matsikkerhet.

Fakta om forskningen og veilederen

  • PathoSeq er et prosjekt med mål om økt mattrygghet.
  • Det skal avklare potensialet til – og redusere barrierer for – bruk av helgenomsekvensering i matindustrien.
  • Prosjektet er ledet av Annette Fagerlund ved matforskningsinstituttet Nofima og samler en tverrfaglig gruppe av aktører fra akademia, industri og interesseorganisasjoner.
  • Det er samarbeidsprosjekt mellom Nofima, Universitetet i Oslo, norske matbedrifter og deres organisasjoner samt analyseleverandører til matindustrien.
  • PathoSeq er finansiert av Bionær-programmet i Forskningsrådet (prosjekt nr 294910).
  • Veilederen er utarbeidet av Nofima-forskerne Solveig Langsrud, Annette Fagerlund, Trond Møretrø, Even Heir og Birgitte i Moen i prosjektet PathoSeq.
  • Den bygger i tillegg på forskning i Nofimas strategiske program, Future Food Control (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Prosjekt 314743), tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter (Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (prosjekt 207765) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (prosjekt 900521).
Powered by Labrador CMS