Forskning

Fire nye utviklingsprosjekter skal bidra til arbeidet med nye og bærekraftige plantesorter i de nordiske landene – som havre, hvete, potet og bær. Illustrasjonsfoto: irisphoto2 | iStock Photos

Millionstøtte til utvikling av nye plantesorter i Norden

I 2008 ble det tatt initiativ til å styrke det nordiske samarbeidet om å utvikle nye plantesorter i de nordiske landene. Nå skal fire prosjekter, med solid økonomisk støtte, gi nye bær-, havre-, hvete- og potetsorter.

Publisert Sist oppdatert

­Navnet på samarbeidet for og mellom de nordiske landene er Public-Private-Partnership for Pre-breeding (PPP). Nå har dets styringskomité godkjent fire nye utviklingsprosjekter som forhåpentligvis vil resultere i nye bær-, havre-, hvete- og potetsorter.

Graminor med på norsk side

Med godkjenningen følger 34,7 millioner svenske kroner i økonomisk støtte. De gjelder for forsknings- og utviklingsperioden 2024 til 2026. På norsk side deltar Graminor AS på Hamar som utvikler plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge.

Innen planteforedling og plantevitenskap har ansvaret og utviklingen av nye plantesorter i stadig økende grad blitt overtatt av store, multinasjonale kommersielle selskaper.

Markeder og områder, som det nordiske, blir for små og lite attraktive for store private selskaper, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Bare for de nordiske landene

Nettopp denne utfordringen førte til at det i 2008 ble tatt initiativ til å styrke det nordiske samarbeidet innen plantesortsutvikling Public-Private-Partnership for Pre-breeding.

Hensikten er å sikre utviklingen av plantesorter for de nordiske landene slik at matproduksjonen i Norden opprettholdes og utvikles.

Powered by Labrador CMS