Forskning

Kan daglig inntak av Jarlsberg bidra til å få bukt med beinskjørhet og redusert beinhelse for risikopasienter og aktive skiløpere? Et forskningsprosjekt prøver å finne svar på det.

Milliondryss til innovasjonsprosjekter

Tine, Gartnerhallen og Orkla Foods er blant dem som får millionstøtte fra staten til forsknings- og innovasjonsprosjekter det kommende året.

Publisert Sist oppdatert

­I alt ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler. Alle med oppstart i 2023. Det skal blant annet forskes på temaer innen avl og genetikk, folkehelse, klima, produktutvikling og plantevern, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Disse ni får støtte

– Når aktører i jordbruk og matindustri selv forsker, kommer ny kunnskap og kompetanse raskt til nytte i næringa. Disse prosjektene er dermed viktige bidrag til at vi får et enda mer bærekraftig landbruk i nær framtid, med økt utnytting av norske ressurser, økt selvforsyningsgrad og reduserte klimagassutslipp, mener landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Orkla Foods er blant dem som har søkt om innovasjonsstøtte, og har fått tilsagn om 4,3 millioner kroner til prosjektet Soup. Det tar sikte på å utvikle konkurransedyktige, bærekraftige og mer skånsomme, optimaliserte prosesseringsmetoder for sunnere mat, med enklere ingredienslister.

Jarlsberg mot benskjørhet?

Tine har fått tilsagn om 8,8 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal studere forebyggende effekt ved daglig Jarlsberg-inntak mot beinskjørhet og redusert beinhelse for risikopasienter og aktive skiløpere.

8,8 millioner kroner har også Gartnerhallen fått, til prosjektet SmartFrukt. Her skal man finne smarte løsninger i epledyrking, som skal sikre kvalitetsepler til forbruker.

En full oversikt over tildelingene finner du her.

Powered by Labrador CMS