Forskning

Flere av prosjektdeltakerne dro direkte fra kick-off-arrangementet til Norsk Kylling for å få et innblikk i deres produksjon, og hvilke utfordringer man ønsker at prosjektet skal bidra til å løse. Foto: Nofima

Forsker på dynamisk holdbarhetsmerking

Forskere fra hele Europa skal utvikle dynamisk holdbarhetsmarkering av matvarer. Med på laget er matforskningsinstituttet Nofima, Norsk Kylling og oppdrettskjempen Cermaq Norway.

Publisert Sist oppdatert

­De aller fleste har vel stått foran et kjøleskap med en pakke pålegg, en boks med leverpostei eller kyllingfileter i hånda, sett på holdbarhetsdatoen og lurt på om det fortsatt er trygt å spise matvarene. Denne utsikkerheten vil bransjen nå få slutt på.

I EU-prosjektet MIRCOORC skal forskere, matindustri og teknologibedrifter samarbeide for å øke matkvaliteten, forutsi og forlenge holdbarheten, redusere matsvinn og fremme et bærekraftig matsystem, skriver matforskningsinstituttet Nofima i en pressemelding i dag. Forskningsarbeidet har allerede kommet i dag.

Dynamisk merking

Hvordan maten behandles, påvirker dens holdbarhetsdato. Den kan bli kortere hvis maten ikke blir produsert og oppbevart korrekt.

Nå skal altså forskere utvikle en dynamisk holdbarhetsmerking som tar hensyn til alt som kan påvirke holdbarheten. Du kan dermed være helt trygg på at holdbarhetsdatoen er korrekt, skriver Nofima videre.

I dag er det lagt inn en sikkerhetsmargin i holdbarhetsdatoen. Den sørger for at maten er trygg og smaker godt, selv om ikke all produksjon, foredling og oppbevaring alltid er optimal.

For matprodusenter, distributører, grossister og dagligvarekjedene vil dynamisk holdbarhetsmerking kunne gi økt holdbarhet særlig på lettbedervet mat.

Det handler om hygiene og kontroll på sykdomsfremkallende og kvalitetsforringende bakterier, om emballasje som beskytter maten best mulig og om å holde temperatur på et konstant og riktig nivå, understreker Nofima.

Solveig Langsrud er seniorforsker hos matforskningsinstituttet Nofima og leder EU-prosjektet. Foto: Nofima

Skal forebygge matsvinn

Prosjektleder er seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima.

– Gjennom EU-prosjektet skal vi utvikle løsninger som reduserer og forebygger matsvinn, og samtidig sikrer at maten er trygg, forteller hun.

– Teknologiene, verktøyene og retningslinjene vil være basert på overvåking, utnyttelse og målretting av mikroorganismer i prosessutstyr, mat og matemballasje, forklarer Langsrud.

Plantebaserte kjøtterstatninger

Forskningsarbeidet skal etter planen føre til mindre kasting av matvarer av høy verdi, både med tanke på helse og økonomi.

Nofima vil derfor jobbe tett sammen med Norsk Kylling og lakseprodusenten Cermaq for å studere blant annet hvordan de ulike analysene og teknologiene kan bidra til lengre holdbarhet og mindre matsvinn.

Den tredje matkategorien som forskerne skal se nærmere på, ved siden av kylling og laks, er plantebaserte kjøtterstatninger.

Forskerne skal dessuten undersøke hvordan forbrukerne oppfatter de nye teknologiene og dynamisk holdbarhetsmerking – samt se nærmere på de miljømessige effektene.

Prosjektet vil også gi råd til myndighetene om hvordan regelverket bør være for at vi skal kunne ta i bruk ny teknologi for å redusere matsvinn og øke mattryggheten, opplyser Nofima.

Forskningsprosjektet i korte trekk

MICROORC er et tverrfaglig Horisont Europa-prosjekt med 18 partnere fra ni ulike land. Prosjektet ledes av Nofima og varer fram til oktober 2027.

MICROORC står for Orchestrating Food System Microbiomes to Minimize Food Waste. Prosjektet er finansiert av EUs Horisont Europe forsknings- og innovasjonsprogram under Grant Agreement N° 101136248.

Prosjektets partnere, i tillegg til Nofima, er følgende:

  • Norsk Kylling AS og Cermaq Norway AS (Norge)
  • Universidade Católica Portuguesa, Vizelpas Comercio de Artigos Plasticos Limitada, Primor Charcutaria Prima og Lusiaves (Portugal)
  • bioMérieux SA, Ifremer og CITPPM (Frankrike)
  • Universitetet i København og Chr. Hansen AS (Danmark)
  • RISE - Research Institutes of Sweden og Innoscentia AB (Sverige)
  • University of Veterinary Medicine Budapest (Ungarn)
  • Oulu University of Applied Sciences (Finland)
  • CiaoTech (Italia)
  • Noel Alimentaria SA (Spania)

Kilde: matforskningsinstituttet Nofima

Powered by Labrador CMS